Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Vývoj rolnictví

Rolnictvo ve středověku a (i) novověku se rozvíjelo spolu s lidskou civilizací.

Archimédova bojové vynálezy (3. století př. Kr.)

Archimedes byl jedním ze skvělých řeckých učenců starověku, který se zapísl do dějin i s vojenskými vynálezy.

Tvorba tvarů (3D)

Sestavte 3D tvary z jednotlivých kostek prostřednictvím několika náhledů.

Vývoj kola

Kolo bylo zpočátku nazýváno hračkou, ale v průběhu tří století prošlo výraznou technickou změnou.

Bezpečnostní vybavení kol

Dopravní předpisy se netýkají pouze provozu ale například i bezpečnostního vybavení jízdního kola.

Obrněná auta (2. světová válka)

V bitvách 2. světové války hrály důležitou roli i tanky.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Deep vein thrombosis and pulmonary embolism

A blood clot that forms in the deep veins of the lower limbs can cause a fatal pulmonary embolism if they enter the lungs.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

The countries of Europe

Learning about the geographic location, capitals and flags of European countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of Asia

Learning about the geographic location, capitals and flags of Asian countries through exercises with three levels of difficulty.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu

Added to your cart.