Balistická raketa V2

První raketa na kapalné pohonné látky, která se dostala do vesmíru, byla vyvinuta Němci během 2. světové války

Typy mostů

Podle konstrukce mosty rozdělujeme na konzolový most, visutý most, obloukový most, zavěšený most.

Vesnice vlaštovek

Tato animace nabízí možnost procvičit si orientaci pomocí mapy.

Mužská rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava se skládá z orgánů, které spolupracují s cílem rozmnožování.

Typy epiteliálních tkání

Vnitřní a vnější povrch těla zvířete je pokryt epitelem.

Niche

Termín v ekologii, který popisuje způsob života druhu.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Pohlavní buňka

Zygota je buňka která vznikne po splynutí dvou pohlavních buněk gamet.

Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Tato animace nám představí hierarchickou strukturu středověké západní křesťanské církve.

Ženská pohlavní soustava (střední)

Ženská pohlavní soustava jsou pohlavní orgány, které spolupracují za účelem rozmnožování.

Ćištění zubů

Pečlivé čištění zubů, je důležitou součástí ústní hygieny.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

The aircraft manufactured by the British de Haviland company was the world's first mass-produced commercial jetliner.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Dvoutaktní motor

Dvoutaktní motor je pístový spalovací motor pracující s dvoudobým pracovním oběhem.

Pracovní tábor Auschwitz I

Koncentrační tábor byl administrativním centrem obrovského komplexu.

Kvádr

Kvádr je mnohostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých čtyřúhelníků.

Vznik molekuly vodíku

Vodíkové atomy uvnitř molekul vodíku jsou drženy pohromadě kovalentní vazbou.

Hradní vězení ve středověku

Rozmanité mučidla používali ve středověkých a raně-novověkých věznicích.

Vikingská loď (10. století)

Tito výborní námořníci a stavitelé lodí se plavili do velké vzdálenosti.

Provoz kanónu (18. století)

Kanóny se staly jednou z nejvýznamnějších zbraní nového věku.

Added to your cart.