Kuruci

Kuruci byly protihabsburskí povstalci (z několika společenských vrstev) v 17. a 18. století.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Bromovodík (HBr)

e to jeden z halogenovodíky. Je neorganický, používá se pro výrobu alkylových bromidů.

Peroxid vodíku (H₂O₂)

Peroxid vodíku je sloučenina kyslíku a vodíku. Je bezbarvá kapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíku je větší než hustota vody.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Je to nejjednodušší aromatický amin. Jeho vědecké jméno je fenylamin.

Kyselina fosforová (H₃PO₄)

Je to potravinářská přísada, používá se i v domácnostech na odstraňování vodního kamene a rzi.

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Oxid dusnatý (NO₂)

Oxid dusnatý je radikál, je velmi reaktivní díky svému volnému elektronu. Je jedovatý plyn.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

První člen homologické řady alkínových uhlovodíků.

Cis-but-2-en (C₄H₈O)

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, jeho geometrický izomer je trans-but-2-en.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Je to kapalina s nízkým bodem varu a nepříjemným zápachem.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou thymin, cytosin a uracil.

2,2-dimetylpropán (C₅H₁₂)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu plyn, používaný jako standard v NMR spektroskopii.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Dimethylamin (NH (CH₃) ₂)

Je to bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, v průmyslu široce používán.

Pyridin (C₅H₅N)

Heterocyklická sloučenina, obsahující dusík. Tato kapalina s nepříjemnou vůní je bezbarvá a toxická.

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

Ethanal je jedním z aldehydů a je důležitou surovinou v průmyslu.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Tento alkohol, který obsahuje 4 atomy uhlíku, se používá jako rozpouštědlo, přísada kosmetických výrobků a palivo.

Added to your cart.