Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358–299 miliony lety).

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Bakterie (pokročilý stupeň)

Bakterie jsou jednobuněčné organismy bez jádra, které dosahují délky pouze několika mikrometrů.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Vznětový motor

Německý inženýr Rudolf Diesel patentoval vznětový motor v roce 1893.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Oko

Oko je jedním z našich nejdůležitějších smyslových orgánů. Když je stimulováno světlem, jeho receptory vyrábí elektrické impulzy.

Žlázy připojené k dvanáctníku

Slinivka břišní vylučuje do dvanáctníku pankreatickou šťávu, největší žlázou našeho organismu jsou játra.

Lymfatický systém

Lymfatické cévy přenáší lymfu do cév, zatímco lymfatické uzliny jsou neoddělitelnou součástí imunitního systému.

Kosti hrudníku

Kostru hrudníku tvoří žebra, hrudní kost a páteř.

Added to your cart.