Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Namdemun (Soul, Jižní Korea, 14. století)

Namdaemun je v Jižní Koreji označen za Národní poklad číslo 1, byl jeden z hlavních bran Soulu.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Mise Apollo 15 (Lunární vozítko)

Animace ukazuje dvoumístné Lunární vozítko používané v misi Apollo 15.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Svíčka

Lidstvo používá svíčky na svícení již od pravěku.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Titanic (1912)

RMS Titanic byla největší osobní loď na počátku 20. století.

Suezský průplav

Suezský průplav je umělou vodní cestou mezi Rudým a Středozemním mořem.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Legendární stavby

Tato scénka vám představuje sbírku legendárních architektonických děl z dějin lidstva.

Vodní kola v Sýrii (Hamá, 13. století)

Pomocí středověkých arabských vodních kol mohli přepravovat vodu i na velmi velké vzdálenosti.

Hrudník

Hrudník tvoří kostra hrudníku čili hrudní koš a svaly hrudníku, kde je umístěno srdce a plíce.

Added to your cart.