Těžba zlata (19. století)

„Velká zlatá horečka“ vznikla v 19. století, v roce 1848, kolem města San Fransisco.

Koutník zavlečený

Jedovaté štípnutí koutníka zavlečeného znamená velké ohrožení pro lidský organismus.

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Egerský hrad (16. století)

Egerský hrad získal svou konečnou podobu v 16. století se stal jedním z řetězu středověkých pohraničních hradů.

Vrtulník (BELL 206 Jet Ranger)

Kanadský vrtulník je jedním z nejvíce používaných vrtulníků na světě.

Měšťanský pokoj

Prezentace zařízení typické měšťanské pokoje a srovnání moderní obývacího pokoje.

Cromwellův voják železný bok

Oliver Cromwell vytvořil silnou armádu během anglické občanské války.

Rozmnožování a vývoj hmyzu

Vývoj hmyzu se může uskutečnit několika způsoby: ametabolie, proměna dokonalá a proměna nedokonalá.

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Turecká architektura v Maďarsku (17. století)

Mešita v Pécsi a minaret ve městě Eger jsou typické pro stavby z období tureckých vpádů v Maďarsku.

Salaš (19. století)

Salaše jsou malé farmy, které se nacházejí v blízkosti hranic venkovských měst, obývané rolníky.

Náčelník kmene Zulu

Některé svérázné africké kultury i dnes žijí v primitivních podmínkách, jako v novější době kamenné.

Indický maharádža a jeho manželka (18. století)

Maharádžové byli hinduističtí vládci jednotlivých oblastí Indie.

Statečný cínový vojáček

Legendární postavička z pohádky Hanse Christiana Andersena ožívá zobrazením v diorame.

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

Selský dům v 19. století

Středoevropský selský dům v 19. století měl charakteristický exteriér a interiér.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky, které mohou být uspořádány do homologické řady.

Added to your cart.