Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Srdeční infarkt

Příčinou infarktu je ucpání věnčitých tepen. Je to jeden z nejčastějších příčin úmrtí.

Opalování, rakovina kůže

Epidermis je nejsvrchnější vrstva kůže, která obsahuje melanocyty.

Gejša

Gejša je tradiční japonská společnice, která ovládá mnohé japonské umění, jako klasická hudba a tanec.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Dromedár

Dromedár nebo jiným jménem velbloud jednohrbý je zvíře, které si obyvatelé pouští velmi cení a je pro ně nenahraditelný.

Turečtí vojáci (16. století)

V osmanské armádě byli janičáři ​​(placeni bojovníci) jakož i spáhiové.

Ludvík XIV. (král Slunce)

Tento francouzský panovník byl jedním z nejdéle panujících evropských králů.

Typy kloubů

Klouby mohou být seskupeny podle směru pohybu, které umožňují.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Adrenalin (pokročilý)

Adrenalin, nebo jinak epinefrin, se vytváří v našem organismu během stresových situací a hraje důležitou roli v případě reakce „útok nebo útěk“.

Stupně organizace pod jednotlivcem

Animace ukazuje organizovanost živých organismů od jednotlivce přes tkáně po stupeň buněk.

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Hvězdicový motor

Hvězdicový motor se používá především v případě letadel a vrtulníků.

Added to your cart.