Geometrické transformace 3. (zrcadlení)

Tato animace prezentuje typ geometrické transformace, zrcadlení v prostoru a rovině.

Optický klam

Obraz vnímaný okem interpretuje mozek jinak, než odpovídá realitě.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a často používané při vaření.

Tádž Mahal (Ágra, 17. století)

Ústředním prvkem indického mauzolea je bílý mramorový náhrobní pomník. Je to mauzoleum, které postavil Šáhdžahán na památku své milované ženy.

Fungování plavebních komor

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Elementární částice

Látka je tvořena kvarky a leptony, zatímco interakci zprostředkovávají bosony.

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Formule 1 (závodní auto)

Formule 1 je nejvyšší kategorií a nejoblíbenějším druhem automobilových závodů.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Bastila (Paříž, 18. století)

Pařížské vězení se stalo legendárním kvůli událostem francouzské revoluce v roce 1789.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Sovětský pracovní tábor (1930)

Sovětské nucené pracovní tábory byly umístěny daleko od obydlených oblastí.

Added to your cart.