Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Větrný mlýn

Větrný mlýn dokáže přeměňovat energii větra na kynetickou energii a je vhodný pro vykonávaní různých druhů prací.

Těžba ropy v moři (Norsko)

Vrtná plošina Troll A je největší mořskou platformou na světě: váží 656 000 tun, její výška je 472 metrů a tyčí se cca. 170 metrů nad hladinou moře.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Hornictví v období průmyslové revoluce

Na konci 18. století, hornictví se rozvíjelo kvůli velké potřebě surovin v dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve středověku.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Jak funguje vodovodní baterie?

Tato animace prezentuje fungování 3 základních typů vodovodní baterie.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Břidlicový plyn

Tato animace vysvětluje technologii těžby břidlicového plynu.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého;...

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Vodní turbína, generátor

Vodní turbíny transformují kinetickou energii vody do elektrického proudu.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Suchý mlýn

Tato konstrukce poháněná zvířecí (nebo lidskou) silou byla v první řadě používána na mletí obilí.

Hérónova koule - aeolipile

Hérón Alexandrijský byl vynálezce prvního parního stroje i když ho sám považoval za hračku.

Added to your cart.