Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Škodlivý vliv kouření na plíce

Kouření vážně poškozuje dýchací soustavu. Kromě jiných způsobuje CHOPN a rakovinu plic.

Z čeho se skládá lidské tělo?

Tato scénka vám představí základní složky lidského těla.

Oběhová soustava

Velký krevní oběh vede okysličenou krev po celém těle, kde se odkysličuje a malý, plicní oběh vede odkysličenou krev do plic k okysličení.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Anatomie tenkého střeva

Nejdelší část trávicího systému, kde probíhá trávení a vstřebávání potravy.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Smysl pro rovnováhu

Pozice hlavy a pohyb je snímán pomocí vnitřního ucha.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Added to your cart.