Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Panda velká

Seznamte se s medvědem, který se stal symbolem pro ochranu zvířat.

Stonoha páskovaná

Tato scénka vám představí stonožku, která žije zejména v středomořské oblasti.

Banán

Banán je jedním z nejčastěji konzumovaných ovoci na světě.

Sob

Sobi jsou nejseverněji žijícími druhy jelenů.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Ďas mořský

Tato bizarně vypadající ryba využívá jako návnadu bioluminiscence - vyzařování viditelného světla. Animace nám vysvětlí jak to funguje.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a trvají až po vznik pohlavních buněk příští generace.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a často používané při vaření.

Added to your cart.