website templates

What will happen to us?

  1. What global environmental problems do we face?
  2. What problems do we have to deal with?
  3. What is our ecological footprint?
  4. What can we do to reduce the damage?

V tomto projektu hledáme odpověď na následující otázky.

Picture

What global environmental problems do we face?

Podívejte se na následující video, ve kterém se seznámíte s nejhlavnějšími globálními problémy!

Promluvte si o problémech, které zazněly ve videu! Které z nich budou přímo ovlivňovat váš život a které zas život vašich dětí?

Picture
Mobirise

What problems do we have to deal with?

Vytvořte 8 skupin! Podívejte se na 3D scénky a videa a zjistěte, jak narušily ekologickou rovnováhu jednotlivé environmentální, společenské a ekonomické problémy!
Vyberte si jednoho mluvčího, který odprezentuje zjištěné skutečnosti!

Mobirise

znečišťování atmosféry

Mobirise

globální oteplování

Mobirise

odlesňování

Mobirise

odpad

Mobirise

overpopulation

Mobirise

famine

Mobirise

soil pollution

Mobirise

water pollution

What is our ecological footprint?

Globální problémy mají dopad na život každého člověka.

Odborníci nás soustavně upozorňují na obtíže, které čekají na lidstvo.

Ekologická stopa představuje poptávku jednotlivců, skupin, zemí a regionů po přírodních zdrojích.

Např. podle dnešních výpočtů jedna osoba by potřebovala na přežití, čili její ekologická stopa by představovala území o rozloze maximálně 1,7 ha. Nicméně většina lidí v současnosti překračuje tuto hodnotu.

Mobirise

Najděte na internetu takové kalkulačky, pomocí kterých můžete vypočítat, jaká je vaše ekologická stopa!
Vyhledejte údaje o ekologické stopě jednotlivých zemí!

Ze získaných údajů vytvořte diagram!
Prodiskutujte, jaký mají význam!

What we can do to minimise
the damage?

Mobirise

Pro vyřešení problémů musíme najít způsob, jak snížit náš negativní vliv na životní prostředí.

Mobirise

Přestože problémy nabyly globální rozměry, i my můžeme a musíme přispět k jejich řešení na individuální úrovni.

Vyberte si environmentální nebo ekonomický problém, se kterým jste se předešlým seznámili a který je podle vás třeba vyřešit. Zjistěte, jaké jsou možnosti jeho řešení.

Nakreslete komiks, v němž hlavní postava, vámi vymyšlený superhrdina pomůže lidem při řešení problému.

Vyhledejte články a videa o lidech, kteří našli efektivní řešení ke zmírnění environmentálních problémů (např .: snížili množství odpadu, šetří energii), jelikož tito lidé jsou hrdiny všedních dní!

Added to your cart.