Příprava vzorků pletiva

Příprava vzorků pletiva

Toto video je zaměřeno na zkoumání buněk a průduchů pletiva muškátu při 100-násobném zvětšení

01:36

Biologie

Klíčová slova

pokožka, Pelargonium, bőrszöveti nyúzat, vzorek tkáně, stoma, ochranná buňka, optický mikroskop, krycí sklíčko, mikroskop slide, Buňka, rostlinných tkání, Experiment, rostlina, biologie

Added to your cart.