Znečištění vody

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Zeměpis

Klíčová slova

Znečištění vody, znečištění životního prostředí, ochrana životního prostředí, kal, kyselý déšť, udržitelný rozvoj, lidská činnost, čištění odpadních vod, pesticid, klimatické změny, odlesňování, námořní obchod, námořní dopravu, radioaktivní záření, průmyslové hnojivo, průmysl, osada, zemědělství, Vodní doprava, chemický, voda, ropa, zeměpis, odpad, Vývoj, společnost, vízfelhasználás, jezer, moře, řeka, škodlivé látky, výroba, prostředí, příroda

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Čistírna odpadních vod

Očištěnou odpadní vodu je možné použít v oblasti zemědělství a průmyslu.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Metropole

Metropole jsou obrovská města, v nichž počet obyvatel přesahuje 1 milion.

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Podzemní voda

Voda, která se nachází mimo zemského povrchu povrchová voda, podpovrchová voda a krasová voda

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší v průmyslu, zemědělství a ve městech.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Precizní zemědělství

Tato animace prezentuje využití moderních technologií v zemědělství.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

Auto na sběr odpadu

Vozidla sbírající odpad splňují důležitou roli v každodenním životě měst.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Added to your cart.