Znečištění půdy

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Zeměpis

Klíčová slova

Znečištění půdy, půda, eroze, sázení stromů, znečištění životního prostředí, nakládání s odpady, ochrana životního prostředí, klimatické změny, lidská činnost, zalesňování, odlesňování, skládka odpadu, osady, zemědělství, odpad, kompostování, jaderný odpad, udržitelný rozvoj, Radioaktivita, chov zvířat, zeměpis, plastický, chemický, doprava, průmysl, prostředí, společnost, příroda

Související doplňky

Znečištění životního prostředí

Znečišťováním životního prostředí se nazývají škodlivé vlivy lidské společnosti na životní prostředí.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší: průmysl, zemědělství a města.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Čistírna odpadních vod

Očištěnou odpadní vodu je možné použít v oblasti zemědělství a průmyslu.

Auto na sběr odpadu

Vozidla sbírající odpad splňují důležitou roli v každodenním životě měst.

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Jak to funguje? - Kombajn

Kombajn je zemědělský stroj, který sklízí obilí.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Metropole

Metropole jsou obrovská města, v nichž počet obyvatel přesahuje 1 milion.

Oáza

Oázy jsou oblasti v pouštích, v polopouštích, kde je k dispozici voda.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Půdní typy - Maďarsko (mapa)

Tato animace nám zobrazí půdní typy, které najdeme v Maďarsku.

Precizní zemědělství

Tato animace prezentuje využití moderních technologií v zemědělství.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Added to your cart.