Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Zeměpis

Klíčová slova

Historie Země, polohy kontinentů, kontinent migrace, Panthalassa, Pangea, Laurasie, Gondwana, geologické stáří, Kambrium, siluru, Devonian období, kamenouhelný, Perm, sopečná činnost, Typy, kontinent, Země, litosféra, magma, fyzické geografie, zeměpis

Související doplňky

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Zeměkoule

Různé trojrozměrné zobrazení naší zeměkoule.

Fjord

Fjord je dlouhý a úzký mořský záliv, který vzniká v hornatých oblastech v blízkostí moří a oceánů prohloubením údolí řek vlivem tlaku postupujících ledovců.

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Zajímavá fakta z geografie - Fyzická geografie

V rámci fyzické geografie se setkáte s mnoha zajímavými skutečnostmi.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Život v období permu

Tato 3D scénka vám představí flóru a faunu z poslední periody paleozoika.

Apatosaurus

Býložravý dinosaurus s mohutnou stavbou těla a dlouhým krkem.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynulý prapták, který představuje pojivo mezi ptáky a plazy.

Deinonychus

Deinonychus, jehož jméno znamená "strašný dráp", byl masožravým dinosaurem z čeledi dromeosaurů.

Ichthyosaurus

Je vyhynulý rod mořského plaza, podobný delfínům. Je příkladem konvergenční evoluce.

Ichthyostega

Praobojživelník, který vyhynul před 360 miliony let. Patří mezi první známé suchozemské čtvernožce.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358–299 miliony lety).

Kyjonožci

Dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.

Ledovec (základní)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Pteranodon longiceps

Prehistorický létající plaz podobný ptákům, avšak není mezi nimi přímé evoluční spojení.

Quetzalcoatlus, gigantický ptakoještěr

Quetzalcoatlus byl létajícím zvířetem v období svrchní křídy.

Stegosaurus

Druh pravěkého ještěra, jehož kostěné pláty sloužily k termoregulaci.

Tiktaalik

Přechodní forma mezi rybami a suchozemskými čtyřnohými obratlovci.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Triceratops

Typ dinosaura z období svrchní křídy. Rozpoznat ho můžeme podle kostěného límce a třech rohů.

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Amoniti, podtřída čtyřžábrých hlavonožců.

Patřily do skupiny hlavonožců s vnější vápenatou schránkou. Jejich fosílie jsou důležité ukazatele.

Added to your cart.