Zemětřesení

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Zeměpis

Klíčová slova

zemětřesení, desková tektonika, seismograf, epicentrum, hypocentra, zemská kůra, tektonická deska, zemětřesení odolná konstrukce, sopečná činnost, vlna, Tsunami, fyzické geografie, zeměpis

Související doplňky

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Dopplerův jev

Je známým jevem, že zvuk přibližujícího se zdroje zvuku je vyšší než vzdalujícího se.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Added to your cart.