Zakázané město (Peking, 17. století)

Zakázané město (Peking, 17. století)

Zakázané město je jednou z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny.

Dějepis

Klíčová slova

Zakázané město, Síň nejvyšší harmonie, Peking, Čína, imperial období, císař, palácový komplex, trůnní sál, hlavní město, Dynastie Čchin, Dynastie Ming, císařská rezidence, císařské město, Světové Dědictví, císařská zahrada, Zlatá voda, Ťing-šan (park), 17. století, purpurová, říše, Asie, Město, centrum, Středověk, Modern Age, pokoj, dekorativní brána, rohová věž, zahradní, yard, hradní příkop, stěna, historie, architektura, dějiny umění, civilizace

Související doplňky

Otázky

 • Centrem které říše bylo Zakázané město?
 • Ve kterém městě se nachází Zakázané město?
 • Ve kterém století začali stavět Zakázané město?
 • Která císařská dynastie začala stavět Zakázané město?
 • Proč dostal palácový komplex přívlastek „zakázaný“?
 • Jaký je čínský název palácového komplexu?
 • Jaká byla jedna ze základních funkcí Zakázaného města?
 • Co znamená slovo „čcheng“ v názvu Zakázaného města?
 • Kolik let bylo Zakázané město rezidencí čínských císařů?
 • Na počátku kterého století ztratilo Zakázané město svoji předešlou funkci?
 • Na jaké ploše se rozprostírá Zakázané město?
 • Jaký tvar má Zakázané město?
 • Kolik budov se nachází v Zakázaném městě (v současnosti)?
 • Co obklopuje Zakázané město?
 • Jak vysoká je zeď, která obklopuje Zakázané město?
 • Kolik bran má Zakázané město?
 • Co zdobí křídla bran Zakázaného města?
 • Která budova je v Zakázaném městě největší?
 • Čím bylo dříve obklopeno Zakázané město?
 • Co platí pro Zakázané město?
 • Která je největší dřevěná síň v Číně?
 • Jakou má rozlohu Síň nejvyšší harmonie?
 • Která barva byla barvou čínských císařů?
 • Co značilo důležitost jednotlivých budov Zakázaného města?
 • Ve které části Zakázaného města se nacházela rezidence císařské rodiny?
 • Jak se dnes nazývá Zakázané město?
 • Jakou barvu měla zeď obklopující Zakázané město?

Scénky

Zakázané město

V roce 1369 třetí panovník dynastie Ming, Jung-le přemístil císařské sídlo z Nankingu do Pekingu. Palácový komplex byl postaven počátkem následujícího století, v letech 1406-1420.

Tento obrovský a honosný palácový komplex byl rezidencí čínských císařů a mocenským centrem říše téměř 500 let, až do počátku 20. století. Konaly se zde také důležité slavnosti a obřady. Byl domovem 24 císařů (14 z dynastie Ming a 10 z dynastie Čching). Svou dosavadní funkci ztratil v roce 1912, kdy abdikoval poslední císař.

Palácový komplex se nazývá také jako C'-ťin-čcheng, čili Purpurové zakázané město. První část slovního spojení, „C'“ poukazuje na purpurovou barvu zdi, která obklopuje komplex a na Polárku, která je podle čínské astrologie bydlištěm „nebeského císaře“. Slovo „ťin“, které znamená „zakázaný“, vyjadřuje to, že na území se mohlo vstoupit pouze s povolením císaře. Slovo „čcheng“ znamená město obklopené zdí.

Zakázané město se dnes nazývá Starým palácem a patří do organizačního rámce Palácového muzea. Každoročně přiláká miliony turistů. Během nejrušnějších dnů na jeho území vstoupí více než sto tisíc návštěvníků.
Považuje se za jednu z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny a zároveň je největším starověkým stavebním komplexem ze dřeva, který se v roce 1987 dostal na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Struktura

 • Zakázané město - Zakázané město se rozprostírá na 72 hektarech. Má obdélníkový půdorys, jehož strany měří v severojižním směru 961 m a ve východozápadním směru 753 m. Komplex v současnosti zahrnuje 980 staveb.
 • císařské město - Zakázané město bylo obklopeno tzv. císařským městem. Toto město mělo vlastní zeď a nacházely se v něm budovy pro obsluhu císařského dvora. Jeho součástí byly i císařské zahrady a císařská kuchyně.
 • vodní příkop - Palácový komplex je obklopen 52 m širokým a 6 m hlubokým příkopem. V císařském období měl ochrannou funkci.
 • zeď - Palácový komplex obklopuje 7,9 m vysoká zeď, která má při základech 8,62 m tloušťku. V císařském období měla ochrannou funkci.
 • vnější nádvoří - Zakázané město se tradičně dělí na dvě části. Vnější (nebo přední) nádvoří zahrnuje jižní část. V císařském období se používalo zejména na ceremoniální účely.
 • vnitřní dvůr - Zakázané město se tradičně dělí na dvě části. Vnitřní (nebo zadní) nádvoří zahrnuje severní část. V této části žil císař se svou rodinou, panovník zde vyřizoval každodenní záležitosti.
 • rohová věž - V každém rohu Zakázaného města s obdélníkovým půdorysem postavili jednu věž. Věže se složitou střešní konstrukcí jsou nejpoutavější částí Zakázaného města pro ty, kteří ho obdivují zpoza zdi.
 • brána - Na každé straně Zakázaného města byla postavena brána. Každé obrovské křídlo bran zdobí zlaté knoflíky uspořádané v devíti řadách a devíti sloupcích.
 • císařská zahrada - Na vnitřním nádvoří vytvořili pro císařskou rodinu relativně malou zahradu. Stromy, skály, pavilony a stojany na vonné tyčinky byly uspořádány podle tradic čínské zahradní architektury.
 • Ťing-šan (park) - Tento umělý kopec byl postaven ze země vykopané během výstavby příkopu, která obklopuje Zakázané město. Tento 45 m vysoký kopec se nachází severně od komplexu, na severojižní ose Zakázaného města.
 • Zlatá voda - Klikatý umělý kanál, přes který se klene pět mramorových mostů, které jsou vlastně pokračováním 5 průchodů Jižní brány.

Zakázané město je v současnosti největším zachovaným palácovým komplexem na světě. Rozprostírá se na 720 tisících m². Má obdélníkový půdorys, jehož strany měří v severojižním směru 961 m a ve východozápadním směru 753 m. Na stavbě tohoto komplexu pracovalo pravděpodobně více než milion dělníků.

Kolem Zakázaného města se rozprostíralo tzv. císařské město. Císařské město bylo obklopeno vnitřním městem. Jižně od něj se nacházelo vnější město. Každé z nich bylo ohraničené zvláštní zdí. Ochranu Zakázaného města zajišťovala zeď s výškou 7,9 m, jakož i 52 m široký a 6 m hluboký příkop. Na čtyřech rozích palácového komplexu postavili věže a na jeho stranách umístili brány.

Zakázané město se tradičně dělí na dvě části. Jižní část s větší rozlohou se nazývá vnějším nádvořím, zatímco severní část vnitřním nádvořím.

Brány

 • Jižní brána
 • Západní slavná brána
 • Brána božské moci
 • Východní slavná brána
 • Brána nejvyšší harmonie
 • Brána nebeské čistoty

Paláce a síně

 • Síň nejvyšší harmonie
 • Síň centrální harmonie
 • Síň zachování harmonie
 • Palác nebeské čistoty
 • Síň mentální kultivace
 • Síň válečnické udatnosti
 • Síň literární slávy
 • Palác klidné dlouhověkosti

Na území Zakázaného města stojí 980 staveb. Největší a nejdůležitější z nich jsou paláce a síně. Kromě nich se v Zakázaném městě nacházejí také chrámy, svatyně a budovy s jinými funkcemi.

Nejvýjimečnější stavbou Zakázaného města je Síň nejvyšší harmonie, která byla centrální budovou celé říše. Byla to největší dřevěná síň v zemi, její rozloha dosahovala cca. 2300 m². Tato 27 metrů vysoká budova je umístěna na tříúrovňové mramorové podstavě, díky čemuž je vyvýšená nad venkovním prostorem. Síň je 64 m široká a 34 m dlouhá. Její střešní konstrukci podpírá 86 dřevěných sloupů. Císařský trůn natřený zlatým lakem se nacházel uprostřed místnosti, která byla nejdůležitějším místem císařských oslav.

Při tvorbě tohoto velkolepého mistrovského díla se projektanti Zakázaného města řídili tradičními čínskými filozofickými a náboženskými principy. Samozřejmě, důležitou roli hrála i symbolika, která zdůrazňovala velikost císařské moci.
Všechno má svůj symbolický význam: struktura a vzájemná poloha budov, použité barvy (např. žlutá je barvou císaře) a čísla. Například počet figurek umístěných podél hřebene střechy značí důležitost dané budovy. Na Síni nejvyšší harmonie můžeme vidět 12 figurek, na ostatních budovách je menší počet figurek.

Trůnní sál

Císařská zahrada

 • Pavilon deset tisíc jar
 • Pavilon tisíc podzimů
 • Pavilon karmínového sněhu
 • Dům potravy přírody
 • Palác říšského míru
 • Síň říšského míru
 • Pavilon vedoucí do světla
 • Palác nahromaděné elegance - Nazývá se také Vrchem nádhery.

Vyprávění

V roce 1369 třetí panovník dynastie Ming, Jung-le přemístil císařské sídlo z Nankingu do Pekingu. Palácový komplex byl postaven počátkem následujícího století, v letech 1406-1420.

Tento obrovský a honosný palácový komplex byl rezidencí čínských císařů a mocenským centrem říše téměř 500 let, až do počátku 20. století. Konaly se zde také důležité slavnosti a obřady. Byl domovem 24 císařů. Svou dosavadní funkci ztratil v roce 1912, kdy abdikoval poslední císař.

Zakázané město je v současnosti největším zachovaným palácovým komplexem na světě. Rozprostírá se na 720 tisících m². Má obdélníkový půdorys, jehož strany měří v severojižním směru 961 m a ve východozápadním směru 753 m. Na stavbě tohoto komplexu pracovalo pravděpodobně více než milion dělníků.

Na území Zakázaného města stojí 980 staveb. Největší a nejdůležitější z nich jsou paláce a síně. Kromě nich se v Zakázaném městě nacházejí také chrámy, svatyně a budovy s jinými funkcemi. Nejvýjimečnější stavbou Zakázaného města je Síň nejvyšší harmonie, která byla centrální budovou celé říše.

Zakázané město se dnes nazývá Starým palácem a patří do organizačního rámce Palácového muzea. Každoročně přiláká miliony turistů. Během nejrušnějších dnů na jeho území vstoupí více než sto tisíc návštěvníků.
Považuje se za jednu z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny a zároveň je největším starověkým stavebním komplexem ze dřeva, který se v roce 1987 dostal na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Související doplňky

Středověký čínský císař

Císař této říše byl pánem života i smrti.

Pagoda Liuhe (Chang-čou, 12. století)

Buddhistická pagoda šesti harmonií se nachází v Číně, u řeky Qiantang.

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Čínský dům

Tradiční čínský siheyuan je stavební komplex, který obklopuje obdélníkový dvůr.

Džunka

Tyto lodě byly vybaveny charakteristickými plachtami a použili je na vojenské a obchodní účely.

Středověký čínský voják

Vybavení čínských vojáků v středověku bylo primitivní.

Administrativní mapa Číny

Tato animace vám představí hlavní administrativní jednotky Číny.

Legendární stavby

Tato scénka vám představuje sbírku legendárních architektonických děl z dějin lidstva.

Mongolský chán (13. století)

Vládcem obrovské Mongolské říše byl velký chán.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Alhambra v 16. století (Španělsko)

Název tohoto velkolepého stavebního komplexu pochází z arabštiny a znamená „rudý“.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Londýnský Tower

Poutavá historie stavebního komplexu Tower se píše už téměř tisíc let.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Added to your cart.