Vývoj nákladní dopravy

Vývoj nákladní dopravy

Tato animace nám představí vývoj nákladní dopravy, počínajíc koňským spřežením až po moderní nákladní automobily.

Zeměpis

Klíčová slova

přepravující zboží, silniční doprava, silniční, vozidlo, trenér, kamión, vozík, Poštovní vůz, doprava, zeměpis

Související doplňky

Silniční přeprava, sedlový tahač

Sedlové tahače hrají důležitou roli v silniční přepravě.

Bombardier CRJ-200 (1991)

Důležitým aspektem při navrhování letadel značky Bombardier byla rychlost, hospodárnost a pohodlí.

Design a konstrukce dálnic

Na dálnici se může jezdit na dvouproudé vozovce.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Dopravní sítě

Animace představuje suchozemní, vodní a vzdušné dopravní uzly.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským průlivem je 51,5 km dlouhý železniční tunel, který spojuje Spojené království s Francií.

Letiště

Letiště poskytují potřebnou infrastrukturu a služby nezbytné pro letectví.

Poštovní síť (Velká Británie, 18. století)

Před vznikem motorových vozidel byly osoby, listy a jiné zásilky dodány poštovním dostavníkem, vozem taženým koňmi.

Průmyslový park

Průmyslový park zajišťuje infrastrukturu a služby pro firmy.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Vývoj automobilů

Animace představuje vývoj automobilů od jejich vzniku až po současnost.

Auto na sběr odpadu

Vozidla sbírající odpad splňují důležitou roli v každodenním životě měst.

Konstrukce osobního automobilu

Tato animace prezentuje provoz osobního automobilu jako i jeho externí a interní konstrukci.

Added to your cart.