Vypařování a vření

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Chemie

Klíčová slova

vypařování, pružina, fázový přechod, bod varu, Tlak, prostup tepla, Teplota, tlak vzduchu, skupenství, voda, kapalina, změna teploty, Fyzika, termodynamika, vařící voda, fyzikální vlastnost, fyzika, chemie

Související doplňky

Scénky

Vypařování

 • nenasycená pára - Kapalinu opouští více částic, než se do ní vrací.
 • kapalina
 • pára - Vypařená kapalina.
 • povrch kapaliny
 • nasycená pára - Kapalinu opouští stejné množství částic, jak se do ní vrací.

V kapalinách je přitažlivost mezi částicemi dost silná, takže se neumí od sebe zcela odtrhnout. Svou polohu mění v kapalině tak, že se na sobě posouvají.
Během pohybu neustále narážejí do sebe, čímž si soustavně předávají energii.
Pokud některé částice na povrchu kapaliny získají dostatek energie, mohou tekutinu opustit.

To se nazývá vypařováním.
Během vypařování kapalinu opouštějí takové částice, které mají více energie než průměr, takže částicím, které zůstávají v tekutině, zůstává v průměru stále méně energie, tedy teplota kapaliny klesá. Kvůli tomu je nám vlastně zima, kdy je naše tělo mokré. Vypařování vede tedy ke ztrátě tepla.

Rychlost vypařování významně ovlivňuje povrch a teplota kapaliny, vlhkost prostoru nad povrchem kapaliny a pohyb vzduchu.

Nasycená pára

 • nasycená pára - Kapalinu opouští stejné množství částic, jak se do ní vrací.
 • Nasycená pára se kondenzuje, když ji stlačíme; její tlak se nezvyšuje. - Tlak nasycené páry závisí pouze na teplotě.
 • kapalina
 • píst

Když se kapalina vypařuje v uzavřeném prostoru, nad hladinou kapaliny se shromažďuje stále více vypařených částic. Mnohé z těchto částic však kondenzují a znovu vstupují do kapaliny.
Když procesy vypařování a kondenzace dosáhnou rovnovážného stavu, v uzavřeném prostoru se vytvoří nasycená pára.
Částice páry narážejí do stěny nádoby, tedy vyvíjejí na ni tlak. Tlak páry závisí pouze na teplotě: čím vyšší je teplota, tím vyšší je tlak. Když se stlačí plyn, jeho tlak se zvyšuje; když se však stlačí pára, kondenzuje se a její tlak zůstává nezměněn.
Toto je nejdůležitější rozdíl mezi plynem a párou.

Vření

 • parní bubliny - Ve vroucí vodě se tvoří parní bubliny.
 • kapalina
 • atmosférický tlak - Jeho průměrná hodnota na úrovni hladiny moře je cca. 101000 Pa.
 • teploměr
 • tlak parní bubliny - Tlak v parních bublinách závisí na teplotě.
 • vodní molekuly
 • parní bublina

Kapalná látka se může změnit na plynnou dvěma způsoby: varem nebo vypařením.
Vypařování se odehrává pouze na povrchu, zatímco během vření se v kapalině vytvářejí parní bubliny, které pak stoupají na povrch.
Tento proces může probíhat pouze tehdy, když tlak vyvíjený nasycenou párou při dané teplotě dosáhne vnější tlak vzduchu, v opačném případě by tlak vzduchu zničil parní bubliny, které by se akorát vytvářely.
Na to, aby došlo k varu, je zapotřebí přiměřeně vysoká teplota nebo nízký tlak vzduchu.

Bod varu

 • Nízký atmosférický tlak bod varu vody je nižší než obvykle
 • Normální atmosférický tlak bod varu vody je 100 °C
 • 0 m
 • 100 °C
 • 89,6 °C
 • 3000 m
 • 74 °C
 • 8000 m
 • 70,6 °C
 • 10 000 m

Bod varu kapalin závisí na tlaku. Voda vře při normálním atmosférickém tlaku při 100 °C. Pokud je však tlak nižší, například ve vysokých horách, i bod varu je nižší.
Při vysokém tlaku se však bod varu vody zvyšuje. Díky tomu můžeme v uzavřeném tlakovém hrnci uvařit jídlo rychleji při teplotách vyšších než 100 °C.

Tlakový hrnec

 • voda s vysokou teplotou - Teplota kapaliny v tlakovém hrnci je vyšší než bod varu v otevřeném hrnci.
 • ventil - Ventil zůstává uzavřený, pokud vnitřní pára nedosáhne dostatečně velký tlak. Pokud se tlak v tlakovém hrnci zvýší nad stanovený limit, ventil se otevře a pára začne unikat, díky čemuž se v tlakovém hrnci udržuje stálý tlak.
 • pára s vysokým tlakem - Pokud kapalinu zahříváme v uzavřeném prostoru, tlak páry uvnitř bude vyšší než vnější atmosférický tlak.
 • teploměr
 • tlak páry

Tlakový hrnec je taková nádoba, v níž voda nevře při obvyklém bodu varu (je to obvykle 100 °C), ale při vyšší teplotě, a proto se jídlo v tlakovém hrnci uvaří rychleji.
Vysoký bod varu je způsoben tím, že poklička dělá tlakový hrnec vzduchotěsným, takže pára nemůže unikat. Tlak páry je mnohem vyšší než vnější tlak vzduchu, a proto se bod varu kapaliny v nádobě zvýší.
Na vrchu tlakového hrnce se nachází ventil, který reguluje tlak páry, která se vytváří v hrnci. Čím vyšší je hmotnost ventilu, tím vyšší je tlak páry v hrnci a tím vyšší je i bod varu kapaliny v jeho nitru.

Kavitace

 • přední povrch lodního šroubu - vysoký tlak
 • zadní povrch lodního šroubu - nízký tlak - V těch částech lodního šroubu, kde je tlak kapaliny nízký, voda může sevřít.

Kavitace se objevuje v případě předmětů, které se rychle pohybují ve vodě, mohou to být například lodní šrouby.
Na některých místech povrchu rychle se pohybujícího předmětu se tlak kapaliny může snížit, kapalina může proto sevřít a vytvoří se parní bubliny.
Pokud se však tyto bubliny dostanou na místo s vyšším tlakem, rychle se rozpadnou. Při jejich rozpadu se uvolní značné množství energie ve formě akustické rázové vlny, která kromě velkého hluku může způsobit i poškození povrchu předmětu.
V případě čerpadel a lodních šroubů je velmi důležité minimalizovat škodlivé účinky kavitace. Tento jev se však dá využít i na čištění povrchu různých předmětů.

Související doplňky

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Heronova koule - aeolipyla

Heron z Alexandrie byl vynálezce prvního parního stroje i když ho sám považoval za hračku.

Parní stroj Jamese Watte (18. století)

Skotský inženýr James Watt závedl taková vylepšení parního stroje, které umožnilo jeho průmyslové využití.

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Jak to funguje? - Impulsní turbína

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování impulsní turbíny.

Jak to funguje? - Klimatizace

Klimatizace ochlazuje vzduch uvnitř místnosti tím, že čerpá teplo a uvolňuje ho ve vnějším prostoru.

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Added to your cart.