Vypařování a vření

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Chemie

Klíčová slova

vypařování, pružina, fázový přechod, bod varu, Tlak, prostup tepla, Teplota, tlak vzduchu, skupenství, voda, kapalina, změna teploty, Fyzika, termodynamika, vařící voda, fyzikální vlastnost, fyzika, chemie

Související doplňky

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Hérónova koule - aeolipile

Hérón Alexandrijský byl vynálezce prvního parního stroje i když ho sám považoval za hračku.

Parní stroj Jamese Watte (18. století)

Skotský inženýr James Watt závedl taková vylepšení parního stroje, které umožnilo jeho průmyslové využití.

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Jak to funguje? - Impulsní turbína

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování impulsní turbíny.

Jak to funguje? - Klimatizace

Klimatizace ochlazuje vzduch uvnitř místnosti tím, že čerpá teplo a uvolňuje ho ve vnějším prostoru.

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Added to your cart.