Vodní kola v Sýrii (Hamá, 13. století)

Vodní kola v Sýrii (Hamá, 13. století)

Pomocí středověkých arabských vodních kol mohli přepravovat vodu i na velmi velké vzdálenosti.

Dějepis

Klíčová slova

Syrský, Hama, vodní kolo, voda zvedací zařízení, přívod vody, Orontes River, přehrada, V propusti, lopata, Kanál, řeka

Související doplňky

Scénky

Vodní kola

 • vodovodní potrubí - Obvykle bylo zhotoveno z kamene. Bylo klenuté a vícepatrové. Správný úhel sklonu zaručoval to, že pomocí něj bylo možné vodu dopravit i na velké vzdálenosti.
 • vodní kolo - Pomocí nich zvedaly vodu z řeky do kanálů vodovodního potrubí.

Odvod vody

 • přehrada - Pomocí ní vzdouvaly řeku, a tak regulovaly její tok.
 • zdymadlo - Pomocí něj regulovaly množství vody přiváděné ke kolům.
 • hřídel
 • kanál - Používal se na přepravování vody ke kolům.
 • řeka - Nejslavnější arabská vodní kola fungovala u města Hamá, na řece Orontes.

Zvedání vody

 • lopatka - Do nich narážela voda z řeky, a tak rozhýbala kolo točící se na vodorovném hřídeli.
 • bedna - Nacházely se mezi lopatkami. Při ponoření se do nich dostala voda. Voda z nich během stoupání nevytekla, až na vrcholu kola se vylila přes otvor do kanálu vodovodního potrubí.
 • kanál
 • vodovodní potrubí

Animace

Vyprávění

Středověká arabská věda obohatila celou kulturu mnoha vynikajícími vynálezy. Díla a technické inovace vynálezců i dnes vzbuzují u pozorovatelů respekt.
K těmto vynálezem patří i vodní kola v Sýrii, pomocí kterých mohli snadno přepravovat vodu z řeky do vodní nádrže nebo vodovodního potrubí.
Nejvelkolepější dřevěná vodní kola se používala při městě Hamá, na řece Orontes.

Vodu řeky vzdouvaly pomocí přehrady a následně ji odváděly do umělých kanálů prostřednictvím zdymadel. Tímto způsobem se regulovalo množství vody přiváděné ke kolům.

Po obvodu kola připevnili dřevěné bedny. Kinetická energie vody, která narážela do lopatek kol připevněných k vodorovnému hřídeli, otáčela kola.
Nořící se bedny se naplnily vodou. Díky promyšlenému provedení se voda vylila z otvoru bedny do kanálu vodovodního potrubí pouze na vrcholu kola.

Několikapatrové, klenuté vodovodní potrubí bylo postaveno tak, aby díky správnému spádu vědělo přepravit vodu i na velké vzdálenosti.
Takovým způsobem věděli vyřešit zásobování pitnou vodou a zalévání polí i v usedlostech nacházejících se v suché, pouštní oblasti.

Související doplňky

Středověká arabská vodní pumpa (Al-Jazari 13. století)

Vodní pumpa vynálezce Al-Jazari je dobrým příkladem kreativity středověkých arabských vědců.

Archimédova šroub (3. století př. Kr.)

Archimedesove vřetenové čerpadlo bylo používáno na zavlažování.

Boj Nizozemska proti moru (17. století)

Obyvatelé severní části Holandska úspěšně bojovaly proti moru v sterdoveku i v novověku.

Fungování plavebních komor

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Pevnost Nizwa (Omán, 19. století)

Kulatá věž největší pevnosti na Arabském poloostrově měla velmi důmyslný obranný systém.

Starověké zemědělství v údolí Nilu

Podle starodávné pověry starověký Egypt je darem Nilu, protože řeka hrála důležitou roli ve vzestupu egyptské civilizace.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Středověké arabské torpédo (Hassan al Rammáh, 13. století)

Středověký arabský vynálezce Hassan al Rammáh popisuje první torpédo na světě.

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

Added to your cart.