Venuše

Venuše

Venuše je druhá planeta od Slunce, po Měsíci je to nejjasnější objekt na noční obloze.

Zeměpis

Klíčová slova

Venuše, Jitřenka, Solární Systém, skalnatá planeta, vnitřní planety, Slunce, planeta, astronomie, astrofyzika, zeměpis, fyzika

Související doplňky

Scénky

Slunečná soustava

 • Slunce
 • Merkur
 • Venuše
 • Země
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun

Venuše je jednou z planet sluneční soustavy a druhou vnitřní planetou od Slunce. Planeta složena především z hornin (terestrická) má vysokou hustotu (5,25 g/cm³). Svou velikostí a hmotností se velmi podobá Zemi, proto ji často nazývají i sestrou Země.

Venuše

 • osa rotace
 • přímka kolmá k rovině oběžné dráhy
 • rovina oběžné dráhy Venuše
 • oběžná dráha Venuše kolem Slunce
 • rovník Venuše
 • 177,4°

Údaje:

Průměr: 12 103,6 km (0,95 Zemí)

Hmotnost: 4,868 · 10²⁴ kg (0,815 Zemí)

Průměrná hustota: 5,243 g/cm³

Povrchová gravitace: 0,907 g

Povrchová teplota: +460 °C

Počet měsíců: 0

Perioda rotace: -243,16 dnů

Sklon rotační osy: 177,4° (téměř kolmá k oběžné rovině)

Průměrná vzdálenost od Slunce: 108 200 000 km = 0,72 AU = 6,04 světelných minut

Excentricita: 0,0068 (téměř kruhová)

Oběžná doba: 224,7 dnů

Topografie

 • Afroditina země
 • Ladina země
 • Planina Atalanta
 • Planina Audra
 • Planina Sedna
 • Planina Niobe
 • Planina Tinatin
 • Planina Helen
 • Planina Guinevere
 • Planina Aino
 • Planina Zhibek
 • Planina Lavinia
 • Planina Navka
 • Pohoří Freya
 • Pohoří Maxwell
 • Planina Vellamo
 • Planina Rusalka
 • Region Alpha
 • Region Beta
 • Pohoří Rhea
 • Pohoří Theia
 • Pohoří Gula
 • Pohoří Maat
 • Kaňon Artemis
 • Ištařina země

Její povrch je pustý, skalnatý. Nemá mnoho impaktních kráterů, ale je zde několik funkčních čedičových sopek, které mají podobu štítů. Na planetě neprobíhají žádné procesy deskové tektoniky. Její povrch pokrývají průhledné oblaky kyseliny sírové, které mají vysokou schopnost odrážet světlo.
Mnoho astronomů je toho názoru, že dříve se na povrchu Venuše nacházela i voda, ale kvůli zvýšené intenzitě slunečního světla se zvýšila i teplota, což způsobilo postupné vypařování oceánů, čímž se zvýšil obsah vodní páry v atmosféře.
Jelikož vodní pára dobře pohlcuje infračervené záření, skleníkový efekt se zesílil, což způsobilo další zvýšení teploty a urychlení vypařování.
Venuše má z terestrických planet nejhustší atmosféru, která je tvořena zejména oxidem uhličitým, ale nachází se v ní i síra (což je výsledkem sopečné činnosti). Tlak atmosféry je 90-krát větší než v případě Země.
V rámci sluneční soustavy na této planetě je nejsilnější skleníkový efekt, proto je povrchová teplota velmi vysoká (+460 °C). Venuši stále zahaluje hustá vrstva oblaků, která odráží přibližně dvě třetiny světla, které na ni dopadá.

Průřez Venuší

 • atmosféra - Extrémně hustá a těžká. Skládá se zejména z oxidu uhličitého. Horní hranice troposféry se nachází ve výšce 100 km.
 • kůra - Je pouze několik 10 km tlustá.
 • plášť - Je asi 3000 km tlustý.
 • jádro - Jeho průměr je asi 6000 km a skládá se ze železa.

Dráha Venuše

 • Venuše
 • Slunce
 • průměrná vzdálenost od Slunce: 108 200 000 km
 • oběžná doba: 224,7 dnů
 • oběžná dráha Venuše

Animace

 • Slunce
 • Merkur
 • Venuše
 • Země
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • osa rotace
 • přímka kolmá k rovině oběžné dráhy
 • rovina oběžné dráhy Venuše
 • oběžná dráha Venuše kolem Slunce
 • rovník Venuše
 • 177,4°
 • atmosféra - Extrémně hustá a těžká. Skládá se zejména z oxidu uhličitého. Horní hranice troposféry se nachází ve výšce 100 km.
 • kůra - Je pouze několik 10 km tlustá.
 • plášť - Je asi 3000 km tlustý.
 • jádro - Jeho průměr je asi 6000 km a skládá se ze železa.
 • Venuše
 • Slunce
 • průměrná vzdálenost od Slunce: 108 200 000 km
 • oběžná doba: 224,7 dnů
 • oběžná dráha Venuše

Vyprávění

Jelikož Venuše patří mezi nejjasnější astronomické objekty, pojmenovali ji po bohyni krásy. Venuše je v římské mytologii bohyní zahrad. Ztotožňovali ji s Afroditou, která byla v řecké mytologii bohyní krásy a lásky.
Někteří starověcí astronomové si mysleli, že vidí dva rozdílné astronomické objekty na východní a západní straně Slunce. Ranní Venuši nazvali nositelkou světla, Phosphorus a večerní pojmenovali po synovi Atlase, jako Hesperus.
Řecký filozof a matematik Pythagoras si jako první všiml, že Phosphorus a Hesperus je tentýž astronomický objekt.
Při pohledu ze Země se Venuše během svého oběhu dostává jednou na jednu a jednou na druhou stranu Slunce. Jednou ji vidíme jako Večernici a jindy jako Jitřenku.

Při pohledu ze Země se od Slunce nevzdálí více než o 46 stupňů, má podobné fáze jako Měsíc.

Při Venuši prolétla první kosmická sonda Mariner 2 v roce 1962. Kvůli husté atmosféře a oblakem nelze vidět její povrch. Tato planeta byla zmapována pomocí radarů kosmických sond Pioneer-Venus, Veněra a Magellan, které byly navedeny na oběžnou dráhu kolem planety, a pozemských radioteleskopů.

Podle údajů sondy Pioneer asi 70% povrchu planety tvoří kopcovitý terén, 20% jsou jasně odlišené nížiny a zbylých 10% tvoří "kontinenty", které se tyčí do výšky 4-5 km nad průměrnou úroveň povrchu.
Sondy 7-14 sovětské Veněry přistáli na povrchu, pořídili panoramatické snímky a analyzovali půdu. Kvůli vysoké teplotě fungovaly jen po dobu 1-2 hodin.

Evropská sonda Venus Express, která byla vypuštěna v roce 2005, analyzuje atmosféru, oblaky a mapuje plazmové prostředí a povrchové vlastnosti planety.
Japonská sonda, Venus Climate Orbiter, byla vypuštěna 21. května 2010. Sonda je navržena tak, aby zjistila, proč existuje super rotace atmosféry, jak se tvoří oblaky z kyseliny sírové, zda existují aktivní sopky, a zda byly na planetě vodní oceány.

Venuše je jednou z planet sluneční soustavy a druhou vnitřní planetou od Slunce.

Planeta složena především z hornin (terestrická) má vysokou hustotu (5,25 g/cm³). Svou velikostí a hmotností se velmi podobá Zemi, proto ji často nazývají i sestrou Země.
Její povrch je pustý, skalnatý. Nemá mnoho impaktních kráterů, ale je zde několik funkčních čedičových sopek, které mají podobu štítů. Neprobíhají na planetě žádné procesy deskové tektoniky. Její povrch pokrývají průhledné oblaky kyseliny sírové, které mají vysokou schopnost odrážet světlo.
Mnoho astronomů je toho názoru, že dříve se na povrchu Venuše nacházela i voda, ale kvůli zvýšené intenzitě slunečního světla se zvýšila i teplota, což způsobilo postupné vypařování oceánů, čímž se zvýšil obsah vodní páry v atmosféře.
Jelikož vodní pára dobře pohlcuje infračervené záření, skleníkový efekt se zesílil, což způsobilo další zvýšení teploty a urychlení vypařování.
Venuše má z terestrických planet nejhustší atmosféru, která je tvořena zejména oxidem uhličitým, ale nachází se v ní i síra (což je výsledkem sopečné činnosti). Tlak atmosféry je 90-krát větší než v případě Země. V rámci sluneční soustavy na této planetě je nejsilnější skleníkový efekt, proto je povrchová teplota velmi vysoká (+460 °C).

Venuši stále zahaluje hustá vrstva oblaků, která odráží přibližně dvě třetiny světla, které na ni dopadá.

Vzhledem k tomu, že jeho osa je téměř kolmá k oběžné rovině (skloněná jen o 2,6°), se zde nevyskytuje pravidelné střídání ročních období, dokonce kvůli silnému skleníkovému efektu, není žádný významný rozdíl v teplotě mezi polárními a rovníkovými oblastmi nebo mezi denními a nočními teplotami v nižších vrstvách atmosféry.

Venuše se otáčí kolem své osy opačným směrem než jakým obíhá kolem Slunce. Venuše rotuje ze všech planet sluneční soustavy nejpomaleji a to v intervalu jednou za 243 pozemských dní. Venuše má velmi slabé magnetické pole. Sluneční vítr je v přímé interakci s ionosférou planety.

Související doplňky

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Expedice Mars

Kosmické sondy a Mars vozítka zkoumají strukturu Marsu a případné stopy života.

Jupiter

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, má dva a půl krát větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Mars

Na rudé planetě zkoumají stopy po vodě a životě.

Merkur

Merkur je nejvnitřnější a nejmenší planetou sluneční soustavy.

Mise Cassini-Huygens (1997-2017)

Planetární sonda Cassini zkoumala Saturn a jeho měsíce téměř 20 let.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Mise New Horizons

Kosmickou sondu New Horizons vypustili v roce 2006. Jejím úkolem bylo zkoumat Pluto a Kuiperův pás.

Mléčna dráha

Průměr naší galaxie je přibližně 100 tisíc světelných let, obsahuje více než 100 miliard hvězd, z kterých jednou je Slunce.

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Saturn

Saturn je druhá největší planeta sluneční soustavy, je snadno rozpoznatelná svým prstencem.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Soustava Pluto–Charon

Charon je měsíc trpasličí planety Pluto.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

The first voyage of Captain Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Uran

Uran je 7 planeta od Slunce typu Jupiter, čili patří mezi plynné obři.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Added to your cart.