Velkoměsto

Velkoměsto

Typ osídlení s centrálními funkcemi.

Zeměpis

Klíčová slova

Město, osada, Funkce, populace, sociální služby, struktura, struktura osídlení, bydliště, spádová oblast, zeměpis, společnost, Humánní geografie

Související doplňky

Scénky

Velkoměsto

První města vznikla před několika tisíci lety: zrodila se díky řemeslům, které se oddělily od zemědělství. Rozmach měst později způsobila průmyslová revoluce.

Město je typ lidského osídlení s centrálními funkcemi. Z toho vyplývá, že "přitahuje" okolní menší osídlení. Město zabírá velké území, je hustě obydlené, skládá se z průmyslových, obchodních a obytných zón.

Funkce

 • obchodní čtvrť - banky, pojišťovny, kancelářské budovy
 • politické, administrativní budovy
 • vědecké výzkumné instituce, vzdělávání, muzea
 • obchodní čtvrť - obchodní domy, nákupní centra, menší podnikatelské činnosti (oblečení, luxusní zboží, salony, služby)
 • náboženská budova
 • park
 • instituce kulturního života - divadla, koncertní síně, kina, zábavní instituce
 • zdravotnictví
 • autobusové nádraží
 • železniční stanice
 • vyšší třída - rodinné domy
 • střední třída - rodinné domy
 • střední třída - bytové domy, obytné parky
 • nižší třída - bytové domy
 • nižší třída - dělnická čtvrť
 • sportoviště
 • budovy pro lehký průmysl
 • velkoobchodní budovy

Centrum je z hospodářského hlediska nejdůležitější částí velkoměsta, dějištěm ekonomických a obchodních aktivit. Všechny hlavní cesty vedou do centra, kde se nacházejí instituce městské samosprávy, kulturní, finanční instituce, kanceláře, obchody a většina turistických atrakcí. Pracovníci z předměstí a aglomerací každý den dojíždí za prací právě do této zóny.
Města ve své spádové oblasti fungují i jako vzdělávací centra, nabízejí středoškolské a vysokoškolské vzdělávání.
I zdravotní a obchodní instituce zajišťují centrální funkci, tedy pravidelně je využívají i obyvatelé z okolí.

V mnoha zemích světa podporují zakládání geograficky koncentrovaných průmyslových parků, a to kvůli vytvoření pracovních příležitostí, jakož i možnosti výstavby levnější infrastruktury a efektivnější kontroly environmentálních problémů.

Struktura velkoměsta

 • hlavní cesta
 • hlavní železniční trať

Společnou charakteristikou velkoměst je centrum, které plní administrativní, obchodní a finanční funkce. Kolem tohoto centra se nacházejí obytné zóny různých společenských vrstev, jakož i přechodná zóna, která zahrnuje průmyslové továrny, nemocnice, autobusové nádraží a železniční stanice. Za přechodnou zónou se často vytvoří i druhá obytná zóna.

Urbanizace ve světě

 • Poměr městského obyvatelstva v zemích světa

Od průmyslové revoluce se počet městského obyvatelstva soustavně zvyšuje. V 19. století žilo v městech několik desítek milionů obyvatel, dnes je to několik miliard osob. Ve většině vyspělých zemí podíl městského obyvatelstva je více než 60%.

I celosvětově je podíl městského obyvatelstva vyšší: na vesnicích žije cca. 45% populace, zatímco ve městech více než 55%. Nejvíce lidí žije ve městech s počtem obyvatel pod 500 000, ale více než 8% celosvětové populace najdeme v metropolích, které mají více než 10 milionů obyvatel.

Jiné typy osídlení

 • Metropole
 • Velkoměsto
 • Vesnice

Pod slovem "osídlení" obvykle rozumíme nějaké obydlené místo. Osídlení zahrnuje stavby vytvořené člověkem a obyvatel v určitém přírodním prostředí, které bylo pozměněno člověkem. Osídlení tedy poskytuje bydliště nějaké skupině lidí. Kromě toho však má ještě alespoň jednu roli, která může být ekonomická, sociální nebo infrastrukturní.

Osídlení dělíme na základě půdorysu, funkcí, počtu obyvatel a jejich propojení s ostatními osídlení. Podle velikosti osídlení rozlišujeme vesnice, města, velkoměsta a metropolitní oblasti (megalopolis), které zahrnují několik metropolí.

Vyprávění

narrinfo

Související doplňky

Města světa

Tato animace nám prezentuje geografické umístění a údaje o větších městech na Zemi a prostřednictvím hry usnadňuje procvičování získaných vědomostí.

Metropole

Metropole jsou obrovská města, v nichž počet obyvatel přesahuje 1 milion.

Vesnice

Vesnice byla prvním trvalým osídlením, které vytvořil člověk.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of Asia

Learning about the geographic location, capitals and flags of Asian countries through exercises with three levels of difficulty.

The countries of Europe

Learning about the geographic location, capitals and flags of European countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

Autobus

Autobusy hrají důležitou roli ve veřejné dopravě.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a tramvaje jsou prostředky veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Added to your cart.