Uhličitanový iont (CO₃²⁻)

Uhličitanový iont (CO₃²⁻)

Vznikat může: reakcí kovu s kyselinou uhličitou

Chemie

Klíčová slova

uhličitan ion, kyselý zbytek ion, anion, ion, sloučenina ion, kyselina uhličitá, uhličitany, anorganické, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezbarvá kapalina bez zápachu, vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.

Oxid uhelnatý (CO) (střední stupeň)

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Oxid uhličitý (CO₂) (střední stupeň)

Je to bezbarvý plyn bez zápachu. Hustota plynu je větší než hustota vzduchu. Nezbytné pro fotosyntézu rostlin.

Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využití v průmyslu.

Molekula úkol III. (Složené ionty)

Úkol na procvičování a prohlubování pojmů o složených iontech.

Kyselina dusičná (HNO₃)

Je jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina se štiplavým zápachem, má silný oxidační účinek.

Manganistanový iont (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mírný dezinfekční prostředek.

Added to your cart.