Tsunami

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Zeměpis

Klíčová slova

Tsunami, zemětřesení, seaquake, moře, vlna, stěna vlny, tsunami varování, tektonická deska, epicentrum, desková tektonika, katastrofa, příroda, zeměpis

Související doplňky

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Added to your cart.