Teploměry

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Fyzika

Klíčová slova

teploměr, Teplota, změna teploty, tepelná roztažnost, Celsia, Fahrenheit, infračervené, infračervené záření, tepelné záření, plynový teploměr, kovový teploměr, bimetal, termostat, elektrický proud, Odpor, Napětí, termodynamika, fyzikální vlastnost, hlasitost, plyn, elektřina, fyzika

Související doplňky

Dílna Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronomii o důležité poznatky.

Tepelná roztažnost mostů

Délka kovové konstrukce mostů se mění při změnách teploty.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Horkovzdušný balón

Horkovzdušný balón je létající balón, který se zvedá pomocí horkého vzduchu.

Jak to funguje? - Elektrická napařovací žehlička

Tato animace prezentuje strukturu a fungování elektrických napařovacích žehliček.

Jak to funguje? - Klimatizace

Klimatizace ochlazuje vzduch uvnitř místnosti tím, že čerpá teplo a uvolňuje ho ve vnějším prostoru.

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Meteorologické přístroje(pokročilý)

Tato animace nám představí nástroje, které se používají ke zkoumání atmosférických jevů.

Added to your cart.