Svaly paže

Svaly paže

Horní končetina se pohybuje pomocí flexorových a extensorových svalů.

Biologie

Klíčová slova

Svaly ramene, rozšíření, uvázat, protivník, rameno sval, biceps, triceps, sval, kost, pažní kost, rádius, ulna, končetina, lidský, anatomie, biologie

Související doplňky

Scénky

Svaly paže

 • dvojhlavý sval pažní (biceps) - Ohybač. Jeho dva začátky jsou na lopatce a úpon na vřetenní kosti. Když se stáhne, předloktí se ohne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je natahovač paže.
 • trojhlavý sval pažní (triceps) - Natahovač. Jeden začátek má na lopatce a další dva na pažní kosti; jeden z nich je překrytý. Úpon má na loketní kosti. Když se stáhne, předloktí se vztáhne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je ohybač paže.
 • pažní kost
 • lopatka - Spolu s klíční kostí tvoří lopatkový pletenec horní končetiny. Na ní se začínají obě hlavy bicepsu a jedna hlava tricepsu.
 • vřetenní kost - Na ní má úpon dvojhlavý ohybač paže, tj. biceps.
 • loketní kost - Na ní má úpon trojhlavý natahovač paže, tj. triceps.
 • kosti ruky

Pohled zblízka

 • trojhlavý sval pažní (triceps) - Natahovač. Jeden začátek má na lopatce a další dva na pažní kosti; jeden z nich je překrytý. Úpon má na loketní kosti. Když se stáhne, předloktí se vztáhne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je ohybač paže.
 • dvojhlavý sval pažní (biceps) - Ohybač. Jeho dva začátky jsou na lopatce a úpon na vřetenní kosti. Když se stáhne, předloktí se ohne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je natahovač paže.
 • začátek tricepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Začátek svalu je ten konec svalu, který nepohybuje kostí, která je k němu připojena. Jedna hlava tricepsu je připojena k lopatce a další dvě k pažní kosti; jeden začátek je překrytý.
 • začátek bicepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Začátek svalu je ten konec svalu, který nepohybuje kostí, která je k němu připojena. Dvě hlavy bicepsu se začínají na lopatce.
 • úpon tricepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Úpon svalu je ten konec svalu, který pohybuje kostí, která je k němu připojena. Triceps má úpon na loketní kosti.
 • úpon bicepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Úpon svalu je ten konec svalu, který pohybuje kostí, která je k němu připojena. Biceps má úpon na vřetenní kosti.
 • ohnutí
 • natažení

Ohnutí - natažení

 • trojhlavý sval pažní (triceps) - Natahovač. Jeden začátek má na lopatce a další dva na pažní kosti; jeden z nich je překrytý. Úpon má na loketní kosti. Když se stáhne, předloktí se vztáhne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je ohybač paže.
 • dvojhlavý sval pažní (biceps) - Ohybač. Jeho dva začátky jsou na lopatce a úpon na vřetenní kosti. Když se stáhne, předloktí se ohne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je natahovač paže.
 • začátek tricepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Začátek svalu je ten konec svalu, který nepohybuje kostí, která je k němu připojena. Jedna hlava tricepsu je připojena k lopatce a další dvě k pažní kosti; jeden začátek je překrytý.
 • začátek bicepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Začátek svalu je ten konec svalu, který nepohybuje kostí, která je k němu připojena. Dvě hlavy bicepsu se začínají na lopatce.
 • úpon tricepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Úpon svalu je ten konec svalu, který pohybuje kostí, která je k němu připojena. Triceps má úpon na loketní kosti.
 • úpon bicepsu - Svaly jsou ke kostem připojeny pomocí šlach. Úpon svalu je ten konec svalu, který pohybuje kostí, která je k němu připojena. Biceps má úpon na vřetenní kosti.
 • ohnutí
 • natažení

Animace

 • trojhlavý sval pažní (triceps) - Natahovač. Jeden začátek má na lopatce a další dva na pažní kosti; jeden z nich je překrytý. Úpon má na loketní kosti. Když se stáhne, předloktí se vztáhne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je ohybač paže.
 • dvojhlavý sval pažní (biceps) - Ohybač. Jeho dva začátky jsou na lopatce a úpon na vřetenní kosti. Když se stáhne, předloktí se ohne. Jeho antagonistou - čili protichůdným svalem - je natahovač paže.

Vyprávění

Za ohnutí a natažení končetin odpovídají párové svaly, které jsou vzájemně protichůdné, tzv. antagonistické svaly. Ohybačem paže je dvojhlavý sval, čili biceps; jeho antagonistou, tedy natahovačem paže je trojhlavý sval, tj. triceps.

Při ohnutí paže se biceps stahuje a triceps uvolňuje. V opačném případě, při natažení paže se triceps stahuje a biceps uvolňuje.

Související doplňky

Lidské svaly

Svaly kostry představují aktivní část pohybového systému: hýbou kostmi ke kterým jsou připojené.

Lidská kostra

Vnitřní podpůrná struktura našeho těla, ke které se připojuje kosterní svalstvo.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Pohyby hlavy

Animace demonstruje jak obratle a svaly pohybují hlavu člověka.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Typy kloubů

Klouby mohou být seskupeny podle směru pohybu, které umožňují.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Atletický stadion

V atletickém stadionu mohou být uspořádány různé sportovní akce.

Basketbalový stadion

Basketbal je jedním z nejpopulárnějších kolektivních sportů.

Házenkářský stadion

Házená je jedním z nejoblíbenějších kolektivních sportů.

Added to your cart.