Svalové tkáně

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Biologie

Klíčová slova

svalová tkáň, Tkáň, hladký sval, srdečního svalu, příčně pruhované svalové, kosterní sval, funkce svalů, svalových vláken, myocytu, vřetenovité svalová buňka, peristaltika, lidský, živočišných tkání, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Ve kterém typu svalu je aktin a myosin uspořádaný nepravidelně?
 • Který typ svalu je připojen ke kosti?
 • Která svalová tkáň tvoří vřetenovité, podlouhlé svalové buňky?
 • Je to pravda, že srdeční svalovina sestává \n z nerozvětvených, příčně pruhovaných svalových vláken?
 • Který typ svalu je velmi silný a nepodléhá únavě?
 • Je to pravda, že příčné pruhování je charakteristické pouze pro příčně pruhované svaly?
 • Jaký typ svalu je zodpovědný za pohyb lidského těla?
 • Kde se nachází interkalární disk?
 • Je to pravda, že příčně pruhovaný sval se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých jednotlivé buňky nejsou odděleny?

Scénky

Umístění svalových tkání

 • svalová buňka vřetenovitého tvaru - Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • buněčné jádro - Mají podlouhlý tvar a nacházejí se ve středu buňky.
 • interkalární disk - Srdeční svalové buňky vytvářejí vlákna. Nacházíme je na rozhraní mezi jednotlivými buňkami.
 • buněčné jádro - Nacházejí se ve středu buněk.
 • rozvětvená svalová buňka - Podlouhlé, rozvětvené svalové buňky vytvářejí vlákna. Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • mnohojaderné vlákno - Příčně pruhovaná svalovina se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých nejsou buňky odděleny.
 • buněčné jádro - Leží těsně pod cytoplazmatickou membránou.

Hladká svalovina

 • svalová buňka vřetenovitého tvaru - Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • buněčné jádro - Mají podlouhlý tvar a nacházejí se ve středu buňky.
 • interkalární disk - Srdeční svalové buňky vytvářejí vlákna. Nacházíme je na rozhraní mezi jednotlivými buňkami.
 • buněčné jádro - Nacházejí se ve středu buněk.
 • rozvětvená svalová buňka - Podlouhlé, rozvětvené svalové buňky vytvářejí vlákna. Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • mnohojaderné vlákno - Příčně pruhovaná svalovina se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých nejsou buňky odděleny.
 • buněčné jádro - Leží těsně pod cytoplazmatickou membránou.

Srdeční svalovina

 • svalová buňka vřetenovitého tvaru - Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • buněčné jádro - Mají podlouhlý tvar a nacházejí se ve středu buňky.
 • interkalární disk - Srdeční svalové buňky vytvářejí vlákna. Nacházíme je na rozhraní mezi jednotlivými buňkami.
 • buněčné jádro - Nacházejí se ve středu buněk.
 • rozvětvená svalová buňka - Podlouhlé, rozvětvené svalové buňky vytvářejí vlákna. Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • mnohojaderné vlákno - Příčně pruhovaná svalovina se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých nejsou buňky odděleny.
 • buněčné jádro - Leží těsně pod cytoplazmatickou membránou.

Příčně pruhovaná svalovina

 • svalová buňka vřetenovitého tvaru - Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • buněčné jádro - Mají podlouhlý tvar a nacházejí se ve středu buňky.
 • interkalární disk - Srdeční svalové buňky vytvářejí vlákna. Nacházíme je na rozhraní mezi jednotlivými buňkami.
 • buněčné jádro - Nacházejí se ve středu buněk.
 • rozvětvená svalová buňka - Podlouhlé, rozvětvené svalové buňky vytvářejí vlákna. Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • mnohojaderné vlákno - Příčně pruhovaná svalovina se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých nejsou buňky odděleny.
 • buněčné jádro - Leží těsně pod cytoplazmatickou membránou.

Animace

 • svalová buňka vřetenovitého tvaru - Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • buněčné jádro - Mají podlouhlý tvar a nacházejí se ve středu buňky.
 • interkalární disk - Srdeční svalové buňky vytvářejí vlákna. Nacházíme je na rozhraní mezi jednotlivými buňkami.
 • buněčné jádro - Nacházejí se ve středu buněk.
 • rozvětvená svalová buňka - Podlouhlé, rozvětvené svalové buňky vytvářejí vlákna. Bílkoviny - aktin a myosin - odpovědné za kontrakce svalu jsou v nich nepravidelně uspořádány, a proto nevykazují příčné pruhování.
 • mnohojaderné vlákno - Příčně pruhovaná svalovina se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých nejsou buňky odděleny.
 • buněčné jádro - Leží těsně pod cytoplazmatickou membránou.

Vyprávění

Společnou vlastností svalových tkání je schopnost kontrakce pomocí svalových bílkovin. V lidském těle existují tři typy svalové tkáně: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalová tkáň.
Hladká svalovina se nachází v našich vnitřních orgánech, příčně pruhovaná svalovina tvoří naše kosterní svalstvo a srdeční svalovina se nachází pouze v srdci.

Hladká svalovina pracuje vytrvale, ale vykazuje relativně slabší činnost. Skládá se z protáhlých vřetenovitých buněk. Tento typ tkáně se nachází v našich vnitřních orgánech. Odpovídá za peristaltický pohyb trávicího traktu, kontrakce dělohy při porodu, sekreci žláz a regulaci krevního tlaku prostřednictvím změny průřezu cév. Hladkou svalovinu nedokážeme ovládat vůlí.

Buňky srdeční svaloviny vytvářejí dlouhá, rozvětvená svalová vlákna, která vykazují příčné pruhování. Interkalární disky nacházíme na rozhraní mezi jednotlivými buňkami srdečního svalu. Srdeční svalovina se nachází pouze v srdci; je velmi silná a vysoce odolná proti únavě. Normální hodnoty klidové tepové frekvence jsou kolem 72 úderů za minutu, což znamená, že naše srdce bije více než 100 tisíc krát denně a za 70 let provede více než 2 miliardy úderů.

Příčně pruhovaná svalovina se skládá z mnohojaderných svalových vláken, ve kterých nejsou buňky odděleny. Jádra ve vlákně leží těsně pod cytoplazmatickou membránou. Vlákna se nevětví, ale vykazují charakteristické příčné pruhování, které je způsobeno pravidelným uspořádáním svalových vláken. Tento typ tkáně tvoří naše kosterní svalstvo.
Kosterní svaly se připojují ke kostem šlachami a tvoří aktivní část pohybového systému. Příčně pruhovaná svalovina je silná, ale méně odolná proti únavě, to znamená, že po intenzivní práci potřebuje čas na zotavení. Je ovladatelná vůlí.

Související doplňky

Lidské svaly

Svaly kostry představují aktivní část pohybového systému: hýbou kostmi ke kterým jsou připojené.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Svaly paže

Horní končetina se pohybuje pomocí flexorových a extensorových svalů.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Elektrický systém srdce

Naše srdce vytváří elektrické impulsy potřebné pro jeho fungování. Grafické znázornění elektrické aktivity srdce zobrazuje elektrodiagram.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Stupně organizace pod jednotlivcem

Animace ukazuje organizovanost živých organismů od jednotlivce přes tkáně po stupeň buněk.

Typy epiteliálních tkání

Vnitřní a vnější povrch těla zvířete je pokryt epitelem.

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Srdeční infarkt

Příčinou infarktu je ucpání věnčitých tepen. Je to jeden z nejčastějších příčin úmrtí.

Added to your cart.