Středověký křesťanský král

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Dějepis

Klíčová slova

Křesťanský král, král, Křesťan, Středověk, monarcha, trůn, dědičný, doprava, Vykonnost, koruna, královna, náboženský, dynastie, symbol, světský

Související doplňky

Šachové úkoly

Pomocí šachových úkolů lze rozvíjet logické schopnosti na hodinách matematiky.

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Erbová síň

Jednou z nejdůležitějších místností středověkého hradu byla rytířská síň se svéráznou ozdobou a zařízená charakteristickým nábytkem.

Habsburský panovnický pár (19. století)

Císař František Josef I. a jeho manželka nádherná Alžběta se vzali ve Vídni v roce 1854, bohužel jejich manželství bylo nešťastné.

Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Tato animace nám představí hierarchickou strukturu středověké západní křesťanské církve.

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

Svatební hostina krále Matyáše Korvína a královny Beatrice (15. století)

Druhou manželkou uherského krále Matyáše Korvína se stala Beatrice Aragonská

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Vikinské osídlení (10. století)

Svérázné osady Vikingů byly založeny nejen ve Skandinávii, ale i ve vzdálených oblastech.

Visegrág

Výstavba honosného paláce začala během panování krále Karla I. a dostala svou konečnou podobu během panování krále Matyáše Korvína.

Středověký rytíř

Středověcí rytíři byli vazalové feudálů, kteří bojovali na koních v bitvách.

Středověké oblékání západní Evropy (10-12. Století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Car Petr I. Veliký

Petr Veliký se snažil modernizovat Ruskou říši podle západoevropského modelu.

Indický maharádža a jeho manželka (18. století)

Maharádžové byli hinduističtí vládci jednotlivých oblastí Indie.

Ludvík XIV. (král Slunce)

Tento francouzský panovník byl jedním z nejdéle panujících evropských králů.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Turecký sultán

Vůdcové Osmanské říše byli sultáni, pánové života a smrti.

Added to your cart.