Stínované 3D puzzle

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevné hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete zkontrolovat pomocí izometrického náhledu.

Přírodověda

Klíčová slova

logická hra, izometrický pohled, stereopsis, 3D, Rozmístění, Logika, matematika, Stín, Hra, Úkol, projekce

Související doplňky

3D Tangram

Speciální, 3D verze známé čínské logické hry.

Geometrické transformace - posunutí

Animace prezetuje posunutí v prostoru a rovině.

Hranoly

Tato animace prezentuje několik typů hranolů, od obecného ke pravidelnému.

Kostka soma

Prostorové skládačky s úkoly a řešeními.

Na kolik částí může prostor rozdělit 3 přímky?

Tři přímky můžeme v prostoru rozmístit různým způsobem. Prozkoumejme, ve kterém případě a na kolik částí se může rozdělovat.

Náhledy

Pomocí tří různých náhledů můžeme jednoznačně určit typ tělesa.

Navigace v prostoru

Animace pomáhá rozvítjet vnímání prostoru a navigaci pomocí prostorových souřadnic.

Navrhování kuchyňského nábytku - prostorová soustava souřadnic

Počítačový model kuchyňského nábytku pomáhá při poznávání soustavy souřadnic.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem pevné přímky.

Rotační tělesa (obdélnik)

Otáčením obdélníku kolem všech jeho stran získáme speciální rotační tělesa.

Seskupení těles 1

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Úkoly na procvičování vážení

Zajímavé logické cvičení: máte na výběr několik hmotností, které vypadají stejně, musíte najít tu, která je odlišná.

Dětský pokoj

Tato animace přispívá k rozvoji vnímání prostoru.

Rotující trojrozměrné hry

Úkolem je montovat roztříštěné trojrozměrné formy s rotací.

Added to your cart.