Stavba listu

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Biologie

Klíčová slova

list, Typy listů, Jednoděložné, dvouděložná rostlina, jednoduchý list, složený list, leták, kukuřice rostlin, Kaštan koňský, vrbina, horní část listu, spodní část listu, řapík, list plášť, rovnoběžná žilnatina, hlavní žíla, vedlejší žila, cévní svazek, stoma, asimilace tkáň, pokožka, kutikula, běl, lýko, květina, Výměna plynů, paralelní plísní, Fotosyntéza, rostlina, biologie

Související doplňky

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Porovnání pravých a nepravých plodů

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Pyl

Pyl slouží k oplodnění vajíček rostlin. Jeho zrna mají různé tvary a velikosti charakteristické pro daný druh.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Added to your cart.