Statečný cínový vojáček

Statečný cínový vojáček

Legendární postavička z pohádky Hanse Christiana Andersena ožívá zobrazením v diorame.

Mateřský jazyk prvního stupně ZŠ

Klíčová slova

cínový vojáček, Modelový stůl, Andersen, literatura, pohádka, Armáda, souboj, bajonet, dělo

Související doplňky

Scénky

Sestava armády

Statečný cínový vojáček

Související doplňky

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Nouzové přistání na Sahaře (Malý princ)

Nouzové přistání pilota se objevuje v celosvětově nejznámějším románu spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho, Malý princ.

Provoz kanónu (18. století)

Kanóny se staly jednou z nejvýznamnějších zbraní nového věku.

Vítěz Janko, cesta husarů

Ve veršované pohádce Sándora Petőfiho sledujeme cestu husarů s nimiž prožíváme různá dobrodružství.

Bitva u Hastingsu (1066)

Vilém Dobyvatel normanský vévoda v této rozhodující bitvě zvítězil nad Anglosasy, později jako král upevnil svou moc v Anglii.

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Bitva u Moháče (29. srpna 1526)

Zdrcující porážka v bitvě proti Turkům označila konec jedné éry maďarských dějin.

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Bitva u Zamy (202 př.Kr.)

Během druhé punské války římská armáda vedená Sciponom porazila v Africe kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Habsburská císařská pěchota

Pěchota armády habsburské říše byla nasazena v mnoha bitvách.

Maďarská vojenská lest (9-10. století)

Jezdecké kočovné národy dlouho účinně používali způsob lsti prostírající útěk a pak lest, kterou předstírali obklíčení protivníka.

Napoleonův voják (19. století)

Současníci považovali Napoleonovy armádu Grande Armée za neporazitelnou.

Strategie bleskové války (1939-1940)

Tato efektivní strategie byla založena na rychlém průniku vojenských jednotek.

Added to your cart.