Starověké divy světa

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Dějepis

Klíčová slova

divů antického světa, Velká pyramida v Gíze, Maják na ostrově Faru, Visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu, Mauzoleum v Halikarnasu, Rhódský kolos, Socha Dia v Olympii, architektura, Hellas, Babylón, Egypt, Mezopotámie, Chrám, mauzoleum, paměť, starověk, historie

Související doplňky

Scénky

Divy starověkého světa

Velká pyramida v Gíze

Maják na ostrově Faru

Visuté zahrady Semiramidiny

Artemidin chrám v Efesu

Mauzoleum v Halikarnassu

Zdi Babylónu

Rhódský kolos

Feidiův Zeus v Olympii

Animace

Vyprávění

Divy starověkého světa jako první jmenoval Antipatros ze Sidónu v jednom ze svých epigramů, který napsal ve 2. století před Kr. Jeho seznam obsahoval sedm mistrovských děl, která vytvořili lidské ruce.
Seznam se však velmi změnil během uplynulých staletí, protože výběr je založen na subjektivním názoru a je dost těžké porovnávat jednotlivé vynikající díla. Navíc historické prameny související s divy jsou neúplné a nejednotné, často uvádějí odlišné údaje.
Smutným faktem je, že dnes můžeme vidět už jen jeden div uvedený na všech seznamech: pyramidy v Gíze.

Z egyptských pyramid je největší Velká pyramida v Gíze.
Původní výška monumentální Chufuovy hrobky, která měla tvar jehlanu se čtvercovou podstavou, přesahovala 146 metrů a délka hran podstavy dosahovala přibližně 230 metrů.

Další div světa se rovněž nacházel v říši faraonů, byl to maják postavený na ostrově Faru, nedaleko Alexandrie ležící na pobřeží Středozemního moře.
Přestože historické prameny neuvádějí tento údaj shodně, výška této mramorové stavby určitě přesahovala 100 metrů. Podle tehdejších záznamů tuto stavbu zničilo zemětřesení.

Visuté zahrady, které dal pravděpodobně své manželce postavit asyrský panovník, se nacházely na území Mezopotámie, ve městě Babylón.
Vícepatrové, terasovité zahrady se později začali nesprávně spojovat s královnou Semiramis.

Jiné babylónské pamětihodnosti nebyly uvedeny na původním seznamu, ale později se na seznamu objevil i městská hradba.
Monumentální zeď byla 18 metrů vysoká a město obklopovala v délce 18 km. Podle historických pramenů na zdi postavené z nepálených cihel bylo vytvořeno několik bran. Největší a nejpoutavější byla z nich Ištařina brána.

Všechny ostatní položky z Antipatrova seznamu se nacházely na helénském území. Artemidin chrám v Efesu byl největším chrámem ve starověkém Řecku.
Chrám, jehož výstavba trvala více než sto let, byl zničen za jedinou noc následkem žhářství.

Mauzoleum v Halikarnassu, které dosahovalo výšku 45 metrů, se nacházelo rovněž v Malé Asii. Král Mausólos ho dal postavit pro sebe a svou manželku.

Původní seznam obsahoval také dvě okouzlující sochy. Rhódský kolos byl bronzovou sochou, která zobrazovala boha Slunce Hélia.
Dílo vytvořené z několika tun bronzu a železa zničilo zemětřesení.

Diova socha, nejvyššího boha řecké mytologie, byla umístěna v chrámu v Olympii, přičemž toto město bylo místem starověkých náboženských událostí a olympijských her.
Tato 13 metrů vysoká socha pokrytá zlatem a slonovinou byla dílem jednoho z nejznámějších helénských sochařů, Feidiása.

Související doplňky

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů sestávající z 282 článků.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Hrobka faraóna Tutanchamona (14. století před Kr.)

Odkrytí hrobky egyptského faraona je jeden z největších archeologických objevů 20. století.

Legendární stavby

Tato scénka vám představuje sbírku legendárních architektonických děl z dějin lidstva.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Figurky venuší

Malé sošky vyrobené v době kamenné pravděpodobně symbolizují plodnost a blahobyt.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Rosettská deska

Pomocí Rosettské desky se podařilo rozluštit hieroglyfické písmo.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Moai (Velikonoční ostrov, 16. století)

Tento malý ostrov nacházející se v Tichém oceánu se stal známým díky jeho výjimečným kamenným sochám.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Added to your cart.