Starověká řecká obchodní loď

Starověká řecká obchodní loď

Pomocí plachetnic převzali Řekové od Féničanů titul "mořští voziari".

Dějepis

Klíčová slova

přepravující zboží, obchod, jachta, obchodník, námořní obchod, Řek, starověk, loď, Řecko, Hellas, městský stát, čtvercová plachta, trup, kormidlo, držet, amfora, skladování, stěžeň

Související doplňky

Birema (starověká válečná loď)

Birema je druh starověké válečné lodi s charakteristickou špičatou přední částí a dvou palub s vesly, kterou používalo více národů.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Starověká Egyptská plachetnice

Říční a námořní lodě starověkých Egypťanů byly jednosťažňové plachetnice vybavené vesly.

Starověký athénský občan a jeho manželka

Athénská demokracie fungovala díky komunitě občany s plnými právům.

Anglická válečná loď (19. století)

Anglické plachetnice byli mezi nejlepšími v 17. a 19. století.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Plachetnice

První škunery byly postaveny v Holandsku v 17. století a byly především používány jako obchodní lodě.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Tradiční arabská plachetnice (Sambuk)

Největší druh arabských plachetnic, tyto lodě se často používají v Perském zálivu jako obchodní plavidla.

Vikingská loď (10. století)

Tito výborní námořníci a stavitelé lodí se plavili do velké vzdálenosti.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Added to your cart.