Seskupení těles 1

Seskupení těles 1

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Matematika

Klíčová slova

Seskupení těles, Koule, kužel podobné, cylindrický, pyramida, Kvádr, krychle, rovný hranol, čtvercový základ, trojúhelníkový, tělesa, skupina, matematika

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Seskupení těles

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Császár mnohostěn

Császár mnohostěn je nekonvexní mnohostěn s plochami 14 trojúhelníků.

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních mnohostěnů.

Hranoly

Tato animace prezentuje několik typů hranolů, od obecného ke pravidelnému.

Koule

Koule je množina bodů, které jsou všechny ve stejné vzdálenosti od daného bodu v prostoru.

Krychle

Tato animace prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) krychle jedné z Platónských těles.

Kuželosečky

Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne průřezem rotační kuželové plochy s rovinou neprocházející jejím vrcholem.

Kuželovitá tělesa

Tato animace prezentuje různé typy kuželovitých těles a pyramid.

Kvádr

Kvádr je mnohostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých čtyřúhelníků.

Objem čtyřstěnu

Při výpočtu objemu čtyřstěnu vycházíme výpočtem objemu hranolu.

Optický klam

Obraz vnímaný okem interpretuje mozek jinak, než odpovídá realitě.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu geometrických těles.

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem pevné přímky.

Rotační tělesa (obdélnik)

Otáčením obdélníku kolem všech jeho stran získáme speciální rotační tělesa.

Seskupení těles 2

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 3

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 4

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Szilassyho mnohostěn

Tento speciální konkávní mnohostěn byl pojmenován po maďarském matematikovi.

Sofiin psací stůl

Hra o různých náhledech na komplexní objekty.

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevné hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete zkontrolovat pomocí izometrického náhledu.

Válcovitá tělesa

Tato animace prezentuje různé typy válcových těles a jejich boční plochy.

Zajímavé povrchy

Möbiův list a Klein-láhev mají specialní dvojrozměrné povrchy s jednou stranou.

Added to your cart.