Santa María (15. století)

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Technologie

Klíčová slova

Santa Maria, Kryštof Kolumbus, Amerika, vlajková loď, loď vedení, Niña, Pinta, Carrack, Indický, Nový Svět, Bahamy, Hispaniola, Lisabon, loď, lodní, paluba, lehká loď, najetí na mělčinu, technika, historie

Související doplňky

Otázky

 • Kde se narodil Kryštof Kolumbus?
 • Kdy žil Kryštof Kolumbus?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nItalské slovo „colombo“ znamená holuba.
 • Kde se chtěl Kryštof Kolumbus dostat (plavením se směrem na západ)?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKolumbus žil v letech 1476-1485 v Portugalsku a zúčastnil se několika expedic.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV dubnu 1492 portugalský král Jan II. schválil expedici do Indie.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV dubnu 1492 španělský královský pár schválil expedici do Indie.
 • S kolika loděmi se vydal Kryštof Kolumbus na svou první cestu „do Indie“?
 • Jak se jmenovala vlajková loď Kryštofa Kolumba?
 • Která loď se neúčastnila první Kolumbovy cesty?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPojmenování amerických praobyvatel vzniklo na základě\nKolumbova omylu.
 • Jak pojmenoval Kolumbus původní americké obyvatele?
 • Kde se Kryštof Kolumbus vylodil poprvé v Novém světě?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKryštof Kolumbus si brzy všiml, že objevil nový kontinent.
 • Kolikrát navštívil Kolumbus Nový svět?
 • Jakou hodnost udělil Kolumbovi španělský královský pár?
 • Na které lodi se Kolumbus vrátil zpět z Nového světa?
 • Jak nazýváme smlouvu, která rozdělila svět mezi španělským a portugalským králem?
 • Jaké národnosti byl\nKryštof Kolumbus?
 • Po kom byl nakonec pojmenován\n„Nový svět“?
 • Která rostlina nepochází z Nového světa?
 • Která rostlina pochází z Nového světa?
 • Které tvrzení platí v případě amerických praobyvatel?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nJedním z následků tordesillaské smlouvy je to, že v Brazílii se mluví portugalsky.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKryštof Kolumbus zbytek svého života žil ve Španělsku a těšil se velké úctě.

Scénky

Související doplňky

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Conquistadoři (16. století)

Španělští dobyvatelé své drtivé úspěchy mohli děkovat svým pancéřovým brněním a zbraním.

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Kolonizace Ameriky (do roku 1763)

Po dobývání Nového světa Evropany se mapa Ameriky stala mnohobarevnou.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Vikingská loď (10. století)

Tito výborní námořníci a stavitelé lodí se plavili do velké vzdálenosti.

Alhambra v 16. století (Španělsko)

Název tohoto velkolepého stavebního komplexu pochází z arabštiny a znamená „rudý“.

Anglická válečná loď (19. století)

Anglické plachetnice byli mezi nejlepšími v 17. a 19. století.

Bizon americký

Bizon americký je největší savec Severní Ameriky.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Formy vlády a úřední jazyky států

Animace prezentuje formy vlád a úřední jazyky států.

Kolonizace a osvobození kolonií

Barvy, které mal'ovali kolonizátoři na mapě světa, byly smazal národy, které bojovaly za svou nezávislost.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Námořní dělo (17. století)

Po suchozemských úspěších děla začaly používat i v námořní válce.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Polynéský katamaran

Polynésané procestovali obrovské vzdálenosti se svými speciálními loděmi.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Plachetnice

První škunery byly postaveny v Holandsku v 17. století a byly především používány jako obchodní lodě.

Birema (starověká válečná loď)

Birema je druh starověké válečné lodi s charakteristickou špičatou přední částí a dvou palub s vesly, kterou používalo více národů.

Džunka

Tyto lodě byly vybaveny charakteristickými plachtami a použili je na vojenské a obchodní účely.

Fungování ponorky

Při změnách průměrné hmotnosti nádrží se ponorka může ponořovat nebo vyplout na povrch.

Panamský průplav

Panamský průplav je umělá plavební cesta, která byla vytvořena na zkrácení lodních cest mezi Tichým a Atlantským oceánem.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Socha svobody (New York)

Socha byla darem francouzského národa americkému ke stému výročí Dne nezávislosti.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Titanic (1912)

RMS Titanic byla největší osobní loď na počátku 20. století.

Tradiční arabská plachetnice (Sambuk)

Největší druh arabských plachetnic, tyto lodě se často používají v Perském zálivu jako obchodní plavidla.

Added to your cart.