Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Výtvarné umění

Klíčová slova

Pompey, divadlo, kamenné divadlo, Venušský chrám, Julius Caesar, budova, architektura, struktura, Řím, Starověký Řím, Római Birodalom, drama, tragédie, stupeň, starověk, historie, kultura

Související doplňky

Otázky

 • Gnaeus Pompeius Magnus byl...
 • Kdo nebyl členem Prvního triumvirátu?
 • Jakou přezdívku dostal Pompeius?
 • Ve které bitvě Caesar definitivně porazil Pompeia?
 • Co platí pro Pompeiovo divadlo?
 • Chrám kterého boha/bohyně stál na vrchu divadlového hlediska?
 • Která budova je v nejužším spojení s Caesarovou smrtí?
 • Co nebylo součástí Pompeiova divadla?
 • Co bylo součástí Pompeiova divadla?
 • Jaký tvar měla čelní plocha Chrámu Venuše?
 • Kdo byl současníkem Gnaea Pompeia Magna?
 • Kdo nebyl současníkem Gnaea Pompeia Magna?
 • Co je quadriporticus?
 • Která stavba se nenacházela ve starověkém Římě?
 • Je následující tvrzení pravdivé? Pompeiovo divadlo fungovalo i po zániku Západořímské říše.
 • Jakou měl Řím státní formu v době, kdy se stavělo Pompeiovo divadlo?
 • Kdy bylo postaveno Pompeiovo divadlo?
 • Pro koho byla (původně) určená v římských divadlech část nazývaná jako "orchestra"?
 • Ve které části Pompeiova divadla hráli herci?
 • Kde zasedal senát v ten den, kdy byl zavražděn Caesar?
 • Jakou barvu měl lem tógy, kterou nosili senátoři?
 • Kdo byla řeckou múzou divadla (a komedie)?
 • Jaký vztah byl mezi Caesarem a Pompeiem?
 • Jaký tvar mělo hledisko Pompeiova divadla?
 • Jakou kapacitu mělo hledisko Pompeiova divadla?
 • Je následující tvrzení pravdivé? V divadle Pompeia bylo k vstupenkám přiřazeno konkrétní místo.
 • Co bylo původní funkcí kurie ve starověkém Římě?
 • Z čeho byla financována výstavba Pompeiova divadla?
 • Co se stalo s Curie Pompeia po atentátu na Caesara?
 • Proč dal Pompeius postavit divadlo?

Scénky

Související doplňky

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Alesia (Francie, 1. století př. Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Divadlo Globe (Londýn, 17. století)

Jedným z ředitelů tohoto nekrytého kruhového renesančního londýnského divadla byl William Shakespeare.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Added to your cart.