Optický klam

Optický klam

Obraz vnímaný okem interpretuje mozek jinak, než odpovídá realitě.

Přírodověda

Klíčová slova

optický, Optický klam, vidění, vnímání, vizuální iluze, iluze, paradox, oko, Zobrazování, mozek, vnímání hloubky, cesta, vnímání vzdálenosti, Hra, Perspektiva, úhel pohledu, impuls, optiky, stereopsis, 3D zobrazení, zraková kůra

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Amesův pokoj

Tenhle zvláštní pokoj demonstruje optickou iluzi.

Dětský pokoj

Tato animace přispívá k rozvoji vnímání prostoru.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Navigace v prostoru

Animace pomáhá rozvítjet vnímání prostoru a navigaci pomocí prostorových souřadnic.

Optické přístroje

V současnosti se používá široká škála optických přístrojů od mikroskopů až po dalekohledy.

Seskupení těles 1

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Szilassyho mnohostěn

Tento speciální konkávní mnohostěn byl pojmenován po maďarském matematikovi.

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. století)

První zastřešené novověké divadlo, které se zastávalo linie antické stavby, bylo otevřeno v roce 1585.

Řez krychle (cvičení)

Zkoumáme údaje těles které vznikají řezem krychle úhlopříčkami v různých polohách.

Tvorba tvarů (3D)

Sestavte 3D tvary z jednotlivých kostek prostřednictvím několika náhledů.

Budování tvarů (jedna barva)

Sestavte 3D tvary z jednotlivých kostek prostřednictvím několika náhledů.

Budování tvarů (více barev)

Sestavte 3D tvary z jednotlivých kostek prostřednictvím několika náhledů.

Krychle z krychlí

Cvičení o pravidelném šestistěne postaveného z krychlí pomáhá prohlubovat znalosti o krychlích.

Stíny

Změna světelných podmínek během jednotlivých ročních období. Měření výšky pomocí stínu.

Added to your cart.