Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Dějepis

Klíčová slova

obydlí, Egypt, Dům, osada, Část ulice, Nil, Dar Nilu, stavební konstrukce, Životní styl, Severní Afrika, struktura osídlení, zemědělství, závlahové zemědělství, poušť, Střešní terasa, dějiny životního stylu, starověk, historie

Související doplňky

Otázky

 • Jaký byl nejběžnější stavební materiál starověkých egyptských domů?
 • Proč stavěli starověcí Egypťané své domy těsně vedle sebe a proč je zahlbovali do písku?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nVětšina starověkých egyptských domů měla pouze jedno podlaží.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nJednotlivé místnosti měli v obytné budově nepravidelné uspořádání.
 • Jaká místnost se nenacházela v běžném starověkém egyptském domě?
 • Jaký tvar měli dveře a okna na starověkých egyptských domech?
 • Co bychom nenašli v běžném starověkém egyptském domě?
 • Z čeho byl vyroben nábytek běžného egyptského domu ve starověku?
 • Jak se nazývá hliněná nádoba, která sloužila pro skladování různých produktů (např. obilí, oleje)?
 • Jakou potravinu bychom nenašli v starověké egyptské komoře?
 • Jakou potravinu bychom nenašli v starověké egyptské komoře?
 • Jakou potravinu bychom našli v starověké egyptské komoře?
 • Jakou potravinu bychom našli v starověké egyptské komoře?
 • „Darem“ které řeky byl starověký Egypt?
 • Na kterém kontinentu se nacházel\nstarověký Egypt?
 • Co bylo nejdůležitějším úkolem žen ve starověkém Egyptě?
 • Jakou profesi nemohli vykonávat ženy\nve starověkém Egyptě?
 • Z čeho byly vyrobeny šaty Egypťanů?
 • Co neplatí pro podnebí starověkého Egypta?
 • Která místnost obytného domu byla nejvýznamnější?
 • Jaký druh nábytku neznali starověcí Egypťané?
 • Kolik hlavních jídel měli starověcí Egypťané během dne?
 • Co používali na ošetřování pokožky?
 • Jaký hudební nástroj neměli starověcí Egypťané?
 • Jakému sportu se nevěnovali starověcí Egypťané?
 • Čím oslazovali své pokrmy starověcí Egypťané?
 • Z čeho byla vyrobena podlaha běžných egyptských domů ve starověku?

Scénky

Související doplňky

Oblékání ve starověkém Egyptě

Obyvatelé starověkého Egypta nosili charakteristické oblečení a šperky.

Starověké zemědělství v údolí Nilu

Podle starodávné pověry starověký Egypt je darem Nilu, protože řeka hrála důležitou roli ve vzestupu egyptské civilizace.

Čínský dům

Tradiční čínský siheyuan je stavební komplex, který obklopuje obdélníkový dvůr.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Egyptský faraon a jeho manželka (2. tisíciletí př. Kr.)

Faraoni, uctíváni jako bohové, byli páni života a smrti.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Rosettská deska

Pomocí Rosettské desky se podařilo rozluštit hieroglyfické písmo.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Starověká Egyptská plachetnice

Říční a námořní lodě starověkých Egypťanů byly jednosťažňové plachetnice vybavené vesly.

Archimédova šroub (3. století př. Kr.)

Archimedesove vřetenové čerpadlo bylo používáno na zavlažování.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Město Ur (3. tisíciletí př. Kr.)

Město, které se nachází v blízkosti řeky Eufrat, ve starověku bylo důležitým centrem.

Hrobka faraóna Tutanchamona (14. století před Kr.)

Odkrytí hrobky egyptského faraona je jeden z největších archeologických objevů 20. století.

Added to your cart.