Nervová soustava

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Biologie

Klíčová slova

Nervová soustava, mozek, lebeční nervy, mozeček, mozkového kmene, nerv, mícha, diencephalon, shluk nervových buněk, lebka, páteř, lidský, biologie

Související doplňky

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Komorový systém mozku a hlavní bazální ganglia

Tato animace nám umožní nahlédnout do vnitřní struktury mozku.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Adrenalin (pokročilý)

Adrenalin, nebo jinak epinefrin, se vytváří v našem organismu během stresových situací a hraje důležitou roli v případě reakce „útok nebo útěk“.

Barvoslepost

Barvoslepostí se nazývá neschopnost rozlišit jisté odstíny barev.

Endokrinní systém

Žlázy endokrinního systému vylučují hormony, které putují do krve.

Hypotalamohypofyzární komplex

Hypotalamohypofyzární komplex je řídícím centrem našeho hormonálního systému.

Lidské tělo (žena)

Tato animace představuje nejdůležitější orgány lidského těla.

Lidské tělo - pro děti

Tato animace shrnuje hlavní orgánové soustavy lidského těla.

Limbický systém

Limbický systém hraje důležitou roli při učení a vytváření emocí.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Oběhová soustava

Velký krevní oběh vede okysličenou krev po celém těle, kde se odkysličuje a malý, plicní oběh vede odkysličenou krev do plic k okysličení.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Srdce

Srdce je centrální čerpadlo kardiovaskulárního systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických stahů.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Svaly paže

Horní končetina se pohybuje pomocí flexorových a extensorových svalů.

Evoluce mozku obratlovců

Během evoluce obratlovců se relativní vývoj jednotlivých částí mozku měnil.

Části lidského těla

Tato animace nám představuje části těla jako jsou hlava, trup a končetiny.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Poznávání částí těla

Zobrazení částí lidského těla pomocí anatomického modelu muže

Smysl pro rovnováhu

Pozice hlavy a pohyb je snímán pomocí vnitřního ucha.

Added to your cart.