Navrhování kuchyňského nábytku - prostorová soustava souřadnic

Navrhování kuchyňského nábytku - prostorová soustava souřadnic

Počítačový model kuchyňského nábytku pomáhá při poznávání soustavy souřadnic.

Přírodověda

Klíčová slova

3D, Origo, Souřadnicový systém, koordinovat geometrii, koordinovat kvadrantu, koordinovat, souřadnicové sítě

Související doplňky

Otázky

  • Bod C se nachází ve výšce 210 cm. Výska závěsné skříňky je 80 cm.\nJaká je vzdálenost mezi pracovní plochou a závěsnou skříňkou?
  • Vyber souřadnice bodu A!
  • Vyber souřadnice bodu B!
  • Vyber souřadnice bodu C!
  • Vyber souřadnice bodu P!

Scénky

Související doplňky

Dětský pokoj

Tato animace přispívá k rozvoji vnímání prostoru.

Kovy

Kovové atomy tvoří pravidelnou mřížkovou strukturu.

Na kolik částí může prostor rozdělit 3 přímky?

Tři přímky můžeme v prostoru rozmístit různým způsobem. Prozkoumejme, ve kterém případě a na kolik částí se může rozdělovat.

Navigace v prostoru

Animace pomáhá rozvítjet vnímání prostoru a navigaci pomocí prostorových souřadnic.

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevné hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete zkontrolovat pomocí izometrického náhledu.

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Trojrozměrný kartézský souřadnicový systém

3-rozměrný kartézský souřadnicový systém s ilustracemi a cvičeními, které rozvíjejí prostorové vnímání.

Vesnice vlaštovek

Tato animace nabízí možnost procvičit si orientaci pomocí mapy.

Added to your cart.