Na kolik částí může prostor rozdělit 3 přímky?

Na kolik částí může prostor rozdělit 3 přímky?

Tři přímky můžeme v prostoru rozmístit různým způsobem. Prozkoumejme, ve kterém případě a na kolik částí se může rozdělovat.

Matematika

Klíčová slova

protínající se roviny, prostor, rovina, koordinovat kvadrantu, paralelní, matematika

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Trojrozměrný kartézský souřadnicový systém

3-rozměrný kartézský souřadnicový systém s ilustracemi a cvičeními, které rozvíjejí prostorové vnímání.

Geometrické transformace - posunutí

Animace prezetuje posunutí v prostoru a rovině.

Navigace v prostoru

Animace pomáhá rozvítjet vnímání prostoru a navigaci pomocí prostorových souřadnic.

Navrhování kuchyňského nábytku - prostorová soustava souřadnic

Počítačový model kuchyňského nábytku pomáhá při poznávání soustavy souřadnic.

Relativní poloha přímek a rovin

Tato animace prezentuje relativní pozici přímek a rovin.

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Úhel sklonu přímek a rovin

Tato animace prezentuje úhel sklonu přímek a rovin v různých polohách.

Krychle

Tato animace prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) krychle jedné z Platónských těles.

Kvádr

Kvádr je mnohostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých čtyřúhelníků.

Stínované 3D puzzle

Tato vzrušující a barevné hra je určena k rozvoji prostorového vnímání. Řešení můžete zkontrolovat pomocí izometrického náhledu.

3D Tangram

Speciální, 3D verze známé čínské logické hry.

Hry s tvary

Úkolem této hry je najít náhledy různých prostorových útvarů a správně je umístit.

Added to your cart.