Místní vetři

Místní vetři

Mezi nejdůležitější místní větry patří bříza, föhn, bóra, horský a dolinový vítr, ledovcový vítr.

Zeměpis

Klíčová slova

Místní vetři, Všeobecná cirkulace atmosféry, vítr, dolů ze svahu vítr, mistral, fén vítr, atmosféra, tlak vzduchu, Teplota, srážky, příroda, zeměpis

Související doplňky

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny jsou velké plochy cirkulujícího vzduchu s mraky a srážky, které se vytvářejí v jeho středu.

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Meteorologické přístroje(základný)

Tato animace nám představí nástroje, které se používají ke zkoumání atmosférických jevů.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Tropické cyklóny

Cyklóny jsou velké plochy zvířeného vzduchu s oblaky doprovázené silným deštěm.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na povrch Země ve formě srážek

Meteorologické přístroje(pokročilý)

Tato animace nám představí nástroje, které se používají ke zkoumání atmosférických jevů.

Monzunový větrný systém

Monzunové větry přinášejí v létě srážky z oceánu na kontinent.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Added to your cart.