Metropole

Metropole

Metropole jsou obrovská města, v nichž počet obyvatel přesahuje 1 milion.

Zeměpis

Klíčová slova

metropole, osada, Funkce, populace, sociální problémy, sociální služby, struktura, struktura osídlení, spádová oblast, aglomerace, bydliště, globální město, zeměpis, společnost, Humánní geografie

Související doplňky

Scénky

Metropole

Metropole jsou obrovská města, v nichž počet obyvatel přesahuje 1 milion. Slovo metropole je řeckého původu a znamená „mateřské město“, starověcí řečtí kolonizátoři nazývali takto své původní město. V současnosti je však tento typ osídlení mezinárodně významným politickým, administrativním, průmyslovým, finančním, obchodním, vědeckým, kulturním centrem a centrem pro řízení hospodářství.
Rozsah jejího vlivu závisí na mezinárodním postavení dané země. Metropole charakterizuje to, že rostou směrem vzhůru kvůli lepšímu využití prostoru. Okamžitě je rozpoznáme podle vysokých staveb, věžových budov a mrakodrapů.

Funkce

 • obchodní čtvrť (downtown) - banky, burzy, pojišťovny, kancelářské budovy, centra obchodních, přepravních a telekomunikačních společností
 • politická a administrativní čtvrť - politické a administrativní budovy, velká náměstí, památníky, paláce
 • univerzitní, múzeová, vědeckovýzkumná čtvrť
 • obchodní čtvrť - obchodní domy, nákupní centra, menší podnikatelské činnosti (oblečení, luxusní zboží, salony, služby)
 • náboženská budova
 • park
 • instituce kulturního života - divadla, koncertní síně, kina, zábavní instituce
 • zdravotnictví
 • autobusové nádraží
 • železniční stanice
 • obytná oblast vyšší třídy
 • obytná oblast střední třídy
 • obytná oblast nižší třídy
 • chudinská čtvrť - obytná zóna s vysokou hustotou obyvatelstva, budovy ve špatném stavu, nedostatečné hygienické podmínky
 • sportoviště - stadiony, sportovní hřiště, plovárny
 • průmyslové závody, továrny
 • obchodní distribuční centra, sklady
 • přístav
 • letiště
 • hypermarkety, nákupní centra
 • aglomerace - Osídlení ve spádové oblasti velkoměsta, často zvyknou s tímto městem i splynout. Sem se přemísťuje část funkcí velkoměsta. Je bydlištěm lidí, kteří dojíždějí za prací do velkoměsta.

Metropole mají velký vliv a řídící funkce, které jsou zaměřeny na politický, ekonomický a kulturní život. To znamená, že metropole řídí administrativu, politiku, ekonomiku a kulturu na větším území.
Další funkce - jako je například průmyslová výroba, služby a doprava - souvisí s velikostí metropole. Všechny metropole jsou významnými obchodními centry. Poskytování veřejných služeb pro miliony obyvatel je každodenním úkolem, ale kvůli většímu výběru je využívají i větší regiony.
Metropole jsou také dopravními uzly. Jejich turistická funkce se dynamicky rozvíjí. Vzdělávání zde probíhá na všech úrovních a zahrnuje většinu odborných oblastí. I zdravotní péče je poskytována ve velkém rozsahu.
Metropole tedy vždy dokáží nabídnout služby a příležitosti, které jsou něčím výjimečné a umí přilákat lidi i zpoza hranic země.

Jiné typy osídlení

 • Metropole
 • Velkoměsto
 • Vesnice

Pod slovem „osídlení“ obvykle rozumíme nějaké obydlené místo. Osídlení zahrnuje stavby vytvořené člověkem a obyvatel v určitém přírodním prostředí, které bylo pozměněno člověkem. Osídlení tedy poskytuje bydliště nějaké skupině lidí. Kromě toho však má ještě alespoň jednu roli, která může být ekonomická, sociální nebo infrastrukturní.

Osídlení dělíme na základě půdorysu, funkcí, počtu obyvatel a jejich propojení s ostatními osídlení. Podle velikosti osídlení rozlišujeme vesnice, města, velkoměsta a metropolitní oblasti (megalopolis), které zahrnují několik metropolí.

Struktura velkoměsta

 • aglomerace - Osídlení ve spádové oblasti velkoměsta, často zvyknou s tímto městem i splynout. Sem se přemísťuje část funkcí velkoměsta. Je bydlištěm lidí, kteří dojíždějí za prací do velkoměsta.
 • hlavní cesta
 • hlavní železniční trať

Ve světě najdeme různé metropole, ale jejich struktura je podobná z několika hledisek. Pro metropole je typická obrovská rozloha.
Každá z nich má centrum, které má menší rozlohu, ale zajišťuje nejdůležitější řídící funkce. Mezi obytnými zónami a centrem existuje jasná hranice. Mezi nimi se nachází přechodná zóna s dalšími funkcemi, které jsou charakteristické pro metropole.
Metropole mohou mít i několik menších center, což závisí na jejich velikosti. Sportovní zařízení, velké průmyslové závody a letiště najdeme na předměstích. Potom následuje aglomerační zóna.

Metropolitní oblasti ve světě

 • Tokio
 • Dillí
 • Šanghaj
 • Jakarta
 • Soul-Inčchon
 • São Paulo
 • Ciudad de México
 • Šen-čen
 • New York
 • Kuang-čou - Fo-šan
 • Káhira
 • Bombaj
 • Peking
 • Dháka
 • Moskva
 • Ósaka-Kóbe- Kjóto
 • Karáčí
 • Buenos Aires
 • Istanbul
 • Teherán
 • Bangkok
 • Kalkata
 • Londýn
 • Lagos
 • Manila
 • Rio de Janeiro
 • Kinshasa
 • Ho Či Minovo Město
 • Tchien-ťin
 • Los Angeles
 • Paříž
 • Láhaur
 • Bengalúr
 • Čennaí
 • Lima
 • Nagoja

V současnosti na naší Zemi počet obyvatel 30 metropolí (včetně jejich aglomeračních zón) dosahuje 10 milionů. Populace některých měst celá desetiletí stagnuje, zatímco v případě jiných měst exponenciálně roste. Zatímco v 50. letech 20. století New York byl s 15 miliony obyvatel nejlidnatějším městem, v současnosti populace mnoha dalších míst přesahuje 21 milionů osob. V 50. letech 20. století Dillí mělo 2 miliony obyvatel, přičemž tento počet se zvýšil na současných 30 milionů.

Kvůli velkému počtu a hustotě obyvatelstva se často objevují problémy s přelidněností, přetíženou silniční sítí, vážným znečišťováním životního prostředí, vznikem chudinských čtvrtí a zvyšováním kriminality. Pokud chceme, aby se lidem v metropolích žilo lépe, musí se najít řešení na tyto problémy.

Související doplňky

Města světa

Tato animace nám prezentuje geografické umístění a údaje o větších městech na Zemi a prostřednictvím hry usnadňuje procvičování získaných vědomostí.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of Asia

Learning about the geographic location, capitals and flags of Asian countries through exercises with three levels of difficulty.

The countries of Europe

Learning about the geographic location, capitals and flags of European countries through exercises in three levels of difficulty.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

Velkoměsto

Typ osídlení s centrálními funkcemi.

Vesnice

Vesnice byla prvním trvalým osídlením, které vytvořil člověk.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší v průmyslu, zemědělství a ve městech.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Metro

Nejrychlejší kolejový prostředek městské hromadné dopravy.

Moderní kancelářská budova

Úspora energie a ochrana životního prostředí jsou důležitými faktory při návrhu moderních kancelářských budov.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a tramvaje jsou prostředky veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Vysoké budovy

Vysoké budovy jsou tisíciletými památkami lidské historie a vývoje techniky.

Added to your cart.