Město Babylón (6. století př. Kr.)

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Dějepis

Klíčová slova

Babylón, Bábel, Mezopotámie, Marduk, Koldewey, Visuté zahrady Semiramidiny, Ištařina brána, Eufrat, Divů antického světa, Irák, Chrám, chrámová čtvrt, Asyřané, opevnění, Perská říše, Alexandr Veliký, městský stát, budova, struktura, dekorativní brána, říše, obranná zeď, hliněné cihly, palác, královský, sídlo, _javasolt

Související doplňky

Otázky

 • Na břehu které řeky stálo město Babylón?
 • Kdo byl zakladatelem Starobabylonské říše?
 • Kdo byl nejvyšším bohem Babylónu?
 • Ve kterém století vládl Chammurapi?
 • Jaká byla celková délka vnějších zdí města?
 • Jakou výšku dosahovala Ištařina brána?
 • Jaké zvíře se neobjevilo na zdech Babylónu?
 • Kolik věží se tyčilo na zdech Babylónu podle Hérodota?
 • Jakou barvu měly glazované kachličky, kterými byla pokryta městská hradba?
 • Kolik staveb města Babylón se nacházelo na (nejčastějších) seznamech divů starověkého světa?
 • Na území které dnešní země se nacházel starověký Babylón?
 • Z čeho byly vyrobeny dveře Ištařiny brány?
 • Jak se nazývala ta část města, která byla obklopena zvláštní zdí a kde stála chrámová věž?
 • Jaká stavba se nenacházela v starověkém Babylónu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nZdi Babylónu se nacházely na seznamu divů starověkého světa.
 • Během vlády kterého panovníka byla dokončena Ištařina brána?
 • Která stavba se nacházela v chrámové čtvrti Babylónu?
 • Ve kterém století získala Ištařina brána svou konečnou podobu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPřesné místo visutých zahrad dodnes není známo.
 • Které bohyni věnovali největší a nejpompéznější bránu Babylónu?
 • Panovníkem které říše byl Nebukadnesar II.?
 • Kde se nacházelo město Babylón?
 • Co znamená slovní spojení „Báb-ili“?
 • Který asyrský panovník zničil Babylón?
 • Při jaké cestě se nacházela Ištařina brána?
 • Kde se nachází v současnosti rekonstrukce Ištařiny brány?
 • Jak se nazývá výjimečný mezopotámský typ chrámu?
 • Která biblická stavba se dává do souvislosti se zikkuratem města Babylón?
 • Chrámem kterého boha byl babylónský zikkurat?
 • Kterému bohu zasvětili chrámovou čtvrt Babylonu?
 • Ištar nebyla bohyní...

Scénky

Související doplňky

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Město Ur (3. tisíciletí př. Kr.)

Město, které se nachází v blízkosti řeky Eufrat, ve starověku bylo důležitým centrem.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů sestávající z 282 článků.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Mezopotámské vynálezy(3. století př. Kr.)

Tyto nástroje, které používáme i dnes, jsou revoluční i v jejich jednoduchosti.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Zakázané město (Peking, 17. století)

Zakázané město je jednou z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Namdemun (Soul, Jižní Korea, 14. století)

Namdaemun je v Jižní Koreji označen za Národní poklad číslo 1, byl jeden z hlavních bran Soulu.

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Perský bojovník (5. století př. Kr.)

Vynikající lukostřelci byli obávanými bojovníky perského vojska.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Pevnost Nizwa (Omán, 19. století)

Kulatá věž největší pevnosti na Arabském poloostrově měla velmi důmyslný obranný systém.

Starověké zemědělství v údolí Nilu

Podle starodávné pověry starověký Egypt je darem Nilu, protože řeka hrála důležitou roli ve vzestupu egyptské civilizace.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Added to your cart.