Mešita Jameh (Isfahan, 15. století)

Mešita Jameh (Isfahan, 15. století)

Kvůli architektonickému řešení a ozdobě tato mešita patří k mistrovským dílům islámského umění.

Dějepis

Klíčová slova

Mešita Jameh, Isfahán, mešita, Chrám, Muslim, Islám, náboženství, budova, Írán, kupole, minaret, uklonit se, modlitba

Související doplňky

Otázky

 • Kdo byl zakladatelem islámu?
 • Za koho se považuje Mohamed v islámu?
 • Co znamená slovo prorok?
 • Co znamená výraz islám?
 • Který rok se považuje za začátek arabského letopočtu?
 • Po setkání s kterým archandělem začal Mohamed šířit své učení?
 • Jakým typem náboženství je islám?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nIslám má společné kořeny s judaismem a křesťanstvím.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nIslám neuznává proroky ostatních monoteistických náboženství.
 • Které přikázání nepatří k pěti pilířům islámu?
 • Kde se narodil Mohamed?
 • Kolikrát musí věřící obejít a políbit Černý kámen během pouti v Mekce?
 • Jakou barvu má kámen umístěný v Kabě?
 • Proč má Černý kámen umístěný v Kabě černou barvu?
 • Jak byly titulováni následníci Mohameda?
 • Jak nazýváme vysokou věž charakteristickou pro islámskou architekturu, která se zužuje směrem nahoru?
 • Proč se na dvorech mešit nachází fontána a/nebo bazén?
 • Jakým směrem musí být otočeni vyznavači islámu během modlitby?
 • Jak nazýváme svatou knihu islámu?
 • Co obsahuje Korán podle vyznavače islámu?
 • Jak nazýváme vyznavače islámu?
 • Jak nazýváme islámského duchovního vůdce?
 • Které tvrzení platí pro stěnu kibla?
 • Co ukazuje výklenek vytvořený ve stěně kibla?
 • Jaký tvar má dvůr mešit?
 • Pro koho je určeno místo na vyvýšeném pódiu uprostřed dvora?
 • Kdo oznamuje muslimům pětkrát za den z minaretu, že je čas na modlitbu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nIslám zakazuje používání ozdobných prvků v mešitách?
 • Kolikrát za den se musí modlit vyznavači islámu?
 • Co musí dělat vyznavači islámu během měsíce ramadán?
 • Konzumaci kterého masa zakazuje islám?
 • Konzumaci kterého nápoje zakazuje Korán?

Scénky

Související doplňky

Arabský bojovník (6. století)

Nejdůležitějšími zbraněmi arabských bojovníků byly luky a meče.

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

Kába (Mekka)

Kába je nejsvětějším místem islámu. Nachází se na nádvoří Velké mešity v Mekce.

Legendární stavby

Tato scénka vám představuje sbírku legendárních architektonických děl z dějin lidstva.

Pevnost Nizwa (Omán, 19. století)

Kulatá věž největší pevnosti na Arabském poloostrově měla velmi důmyslný obranný systém.

Tádž Mahal (Ágra, 17. století)

Ústředním prvkem indického mauzolea je bílý mramorový náhrobní pomník. Je to mauzoleum, které postavil Šáhdžahán na památku své milované ženy.

Turecká architektura v Maďarsku (17. století)

Mešita v Pécsi a minaret ve městě Eger jsou typické pro stavby z období tureckých vpádů v Maďarsku.

Turecká lázeň (10. století)

Jedním z pozitivních vlivů turecké nadvlády byla stavba a zdomácnění se lázní.

Velká mešita v Djenné (1907)

Tato mešita byla postavena v osobitém architektonickém stylu a je největší hliněnou budovou na světě.

Šalamounův chrám (Jeruzalém. 10. století př. Kr.)

Šalamounův chrám je jeden z nejdůležitějších staveb židovské architektury.

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě (16. století)

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě byl postaven za vlády ruského cara Ivana Hrozného.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. století)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie s opěrnými pilíři a rozetami je jedním z klenotů francouzské gotické architektury.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Kaple Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francie, 1950)

Tuto poutnickou kapli navrhl francouzský architekt Le Corbusier, jeden z největších architektů 20. století.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pantheon (Paříž, 18. století)

Největší a nejdůležitější klasicistní budova byla dokončena v roce 1790, kde jsou pohřbeny mnohé významné osobnosti Francie.

Světová náboženství v současnosti

Prostorové rozložení světových náboženství mají historické důvody.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Added to your cart.