Měsíc

Měsíc

Měsíc je jediná přirozená družice Země.

Zeměpis

Klíčová slova

Měsíc, vznik Měsíce, satelit, Země, Solární Systém, oběžná dráha Měsíce, okružní letadlo, astronomie, oběžná doba, Fyzika, povrch Měsíce, moon phase, měsíc, zeměpis, fyzika

Související doplňky

Scénky

Oběžná dráha Země

 • Měsíc
 • Země
 • Slunce
 • oběžná dráha Země
 • čas oběhu: 365,25 dní
 • průměrná vzdálenost od Slunce: 149 600 000 km

Země je třetí planeta od Slunce. Je pátou největší z planet a největší pokud jde o průměr, hmotnost a hustotu. Je největší z terestických planet. Země je jedinou známou planetou ve vesmíru, kde existuje život. Podle našich současných znalostí, Země vznikla před 4,57 miliardy let a život se objevil na jeho povrchu během miliardy let.

Než Země jednou oběhne kolem Slunce, trvá jí to 365,26 dní. Toto časové období je jeden rok. Oběžná rychlost Země je 30 km/s.

Zemská osa není rovnoběžná s kolmicí na ekliptiku, ale odklání se od ní v úhlu, který v současnosti dosahuje hodnoty přibližně 23,5°. Výsledkem je, že během jednoho roku se úhel dopadu slunečního záření na stejném místě mění, což je příčinou střídání ročních období. Naše planeta se vůči Slunci otáčí jednou za 24 hodin. V důsledku odstředivé síly způsobené otáčením je planeta poněkud zploštělá.

Jedinou přirozenou družicí Země je Měsíc, který vznikl přibližně před 4,53 miliardy let. Gravitace Měsíce způsobuje příliv a odliv, které udržují osu otáčení Země téměř vždy pod stejným úhlem a mírně zpomalují rotaci planety (délka jednoho dne se zvyšuje o 0,002 sekundy za 100 let).

Oběžná dráha Měsíce

 • Země
 • Měsíc
 • oběžní dráha Měsíce
 • čas oběhu: 27,3 dní
 • perigeum: 363 104 km
 • apogeum: 405 696 km
 • orbitální rovina Měsíce
 • orbitální rovině Země

Měsíc vznikl krátce po vzniku planet jako důsledek kolize mladé Země a jiné dávné planety velikosti Marsu. Během srážky bylo vyvrženo ze zemského pláště velké množství materiálu, které začalo obíhat kolem Země a vytvořilo disk. Působením gravitace se materiál disku shromáždil do kulovitého tvaru a tak vznikl Měsíc. V době vzniku byl dvacetkrát blíže k Zemi. Průměr Měsíce je asi 1/4 průměru zemského. V sluneční soustavě je Měsíc extrémně velký. V porovnání s jeho mateřskou planetou je Měsíc největší přirozenou družicí ve sluneční soustavě.

Zatímco se pohybují kolem Slunce, Země a Měsíc obíhají kolem svého společného těžiště (tento bod se nachází pod povrchem Země). Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, jejich axiální rotace a oběžná doba je stejná. Proto vidíme vždy stejnou stranu Měsíce. Oběžná doba kolem Země je 27,3 dnů a měsíční fáze (období od jednoho úplňku k následujícímu) je 29,53 dnů.

Měsíc má na Zemi velmi důležitý vliv. Kdybychom neměli Měsíc, mnoho věcí na Zemi by se událo jinak. Velkou roli měl i na evoluci, při rozšíření člověka a přechodu z vody na souš. Náš přírodní satelit stabilizoval axiální naklonění Země a tím se ustálilo relativně konstantní klima. Příliv a odliv má velký vliv na zpomalení rotace naší planety a proto postupně narůstá délka dne. Před 400 miliony let trval jeden rok 400 dní a délka jednoho dne byla 21,8 hodiny. Dráha Měsíce se každý rok rozšiřuje o 4 cm.

Měsíc

 • Alpy-pohoří
 • Moře dešťů
 • Moře chladu
 • Moře jasu
 • Moře klidu
 • Moře plodnosti
 • Moře nepokojů
 • Moře nektaru
 • Moře oblaků
 • Moře vláhy
 • Moře talentů
 • Východní moře
 • Smythovo moře
 • Oceán bouří
 • Karpaty-pohoří
 • Jura-pohoří
 • Kavkaz-pohoří
 • Apeniny-pohoří
 • Taurus-pohoři
 • Pyreneje-pohoří
 • Kordillery-pohoří
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblast odvrácené strany Měsíce
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)

Povrch Měsíce

 • Alpy-pohoří
 • Moře dešťů
 • Moře chladu
 • Moře jasu
 • Moře klidu
 • Moře plodnosti
 • Moře nepokojů
 • Moře nektaru
 • Moře oblaků
 • Moře vláhy
 • Moře talentů
 • Východní moře
 • Smythovo moře
 • Oceán bouří
 • Karpaty-pohoří
 • Jura-pohoří
 • Kavkaz-pohoří
 • Apeniny-pohoří
 • Taurus-pohoři
 • Pyreneje-pohoří
 • Kordillery-pohoří
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblast odvrácené strany Měsíce
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)

Měsíc je pátá největší družice ve sluneční soustavě.

Měsíc obíhá kolem Země ve vzdálenosti 384 tisíc km. Průměr Měsíce je zhruba jedna čtvrtina průměru Země. Jeho hmotnost je 81 krát menší než hmotnost Země. Proto je jeho gravitace slabší.
Za dlouhého měsíčního dne vystoupí teplota měsíčního povrchu až na 130°C, ale kvůli silnému záření teplota za měsíční noci klesne na –160 °C.

Jeho povrch je tvořen hlavně vulkanickými horninami pokrytými volnými úlomky a prachem.
Na Měsíci se nacházejí tmavší pláně - tzv. moře - a světlejší vrchoviny.
Pánve - se soustřednými prstenci vyvýšenin a krátery na jejich okraji - byly vytvořeny obrovskými dopady meteorů. Avšak lávová pole a skutečné krátery dokazují, že na Měsíci byly také sopky.

Dosud je Měsíc jediným nebeským tělesem kromě Země, kde člověk někdy položil nohu. Americký prezident John F. Kennedy oznámil 25. května 1961, že během tohoto desetiletí se člověk dostane na Měsíc a bezpečně se vrátí zpět na Zem.

Neil Armstrong a Buzz Aldrin, členové posádky Apollo 11, byli první lidé, kteří 21. července 1969 přistáli na Měsíci. „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“ Toto byla první slova Armstronga, když vyšel z lunárního modulu.

Průřez Měsíce

 • Kůra - Tloušťka kůry na straně přivrácené k Zemi je 19 km a na druhé straně 50-60 km. Lunar maria (moře) je tvořeno čedičem. Vysočiny jsou tvořeny dopadem horniny brekcie.
 • Plášť - Je rozdělen do dvou částí: vnější a vnitřní plášť. Vnější plášť je pevný, vnitřní plášť je částečně roztavený. Plášť je 1200 km tlustý, skládá se převážně z kyslíku, křemičitanu, hořčíku, železa, vápníku a hliníku.
 • Jádro - Jádro Měsíce má průměr 450-500 km. Vnější jádro má tloušťku 300-350 km a skládá se z roztavené horniny, vnitřní jádro (průměr 150-160 km) se skládá ze železa a síry.

Animace

 • Alpy-pohoří
 • Moře dešťů
 • Moře chladu
 • Moře jasu
 • Moře klidu
 • Moře plodnosti
 • Moře nepokojů
 • Moře nektaru
 • Moře oblaků
 • Moře vláhy
 • Moře talentů
 • Východní moře
 • Smythovo moře
 • Oceán bouří
 • Karpaty-pohoří
 • Jura-pohoří
 • Kavkaz-pohoří
 • Apeniny-pohoří
 • Taurus-pohoři
 • Pyreneje-pohoří
 • Kordillery-pohoří
 • Plato (kráter)
 • Copernicus (kráter)
 • Gagarin (kráter)
 • Szilárd (kráter)
 • Zsigmondy (kráter)
 • Hornatá oblast odvrácené strany Měsíce
 • Bolyai (kráter)
 • Eötvös (kráter)
 • Pateur (kráter)
 • Země
 • Měsíc
 • oběžní dráha Měsíce
 • čas oběhu: 27,3 dní
 • perigeum: 363 104 km
 • apogeum: 405 696 km
 • orbitální rovina Měsíce
 • orbitální rovině Země
 • Kůra - Tloušťka kůry na straně přivrácené k Zemi je 19 km a na druhé straně 50-60 km. Lunar maria (moře) je tvořeno čedičem. Vysočiny jsou tvořeny dopadem horniny brekcie.
 • Plášť - Je rozdělen do dvou částí: vnější a vnitřní plášť. Vnější plášť je pevný, vnitřní plášť je částečně roztavený. Plášť je 1200 km tlustý, skládá se převážně z kyslíku, křemičitanu, hořčíku, železa, vápníku a hliníku.
 • Jádro - Jádro Měsíce má průměr 450-500 km. Vnější jádro má tloušťku 300-350 km a skládá se z roztavené horniny, vnitřní jádro (průměr 150-160 km) se skládá ze železa a síry.
 • Země
 • Slunce
 • oběžná dráha Země
 • čas oběhu: 365,25 dní
 • průměrná vzdálenost od Slunce: 149 600 000 km

Měsíční fáze

Zatmění Měsíce

Vyprávění

Země je třetí planeta od Slunce. Než Země jednou oběhne kolem Slunce, trvá jí to 365,26 dní. Toto časové období je jeden rok. Naše planeta se vůči Slunci otáčí jednou za 24 hodin.

Jedinou přirozenou družicí Země je Měsíc, který vznikl přibližně před 4,53 miliardy let. Měsíc vznikl krátce po vzniku planet jako důsledek kolize mladé Země a jiné dávné planety velikosti Marsu. Během srážky bylo vyvrženo ze zemského pláště velké množství materiálu, které začalo obíhat kolem Země a vytvořilo disk. Působením gravitace se materiál disku shromáždil do kulovitého tvaru a tak vznikl Měsíc. V době vzniku byl dvacetkrát blíže k Zemi.

Zatímco se pohybují kolem Slunce, Země a Měsíc obíhají kolem svého společného těžiště (tento bod se nachází pod povrchem Země). Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, jejich axiální rotace a oběžná doba je stejná. Proto vidíme vždy stejnou stranu Měsíce. Oběžná doba kolem Země je 27,3 dnů a měsíční fáze (období od jednoho úplňku k následujícímu) je 29,53 dnů.

Měsíc má na Zemi velmi důležitý vliv. Gravitace Měsíce způsobuje příliv a odliv, které udržují osu otáčení Země téměř vždy pod stejným úhlem a mírně zpomalují rotaci planety. Velkou roli měl i na evoluci, při rozšíření člověka a přechodu z vody na souš. Náš přírodní satelit stabilizoval axiální naklonění Země a tím se ustálilo relativně konstantní klima. Příliv a odliv má velký vliv na zpomalení rotace naší planety a proto postupně narůstá délka dne. Před 400 miliony let trval jeden rok 400 dní a délka jednoho dne byla 21,8 hodiny. Dráha Měsíce se každý rok rozšiřuje o 4 cm.

Měsíc je pátá největší družice ve sluneční soustavě.

Měsíc obíhá kolem Země ve vzdálenosti 384 tisíc km. Průměr Měsíce je zhruba jedna čtvrtina průměru Země. Jeho hmotnost je 81 krát menší než hmotnost Země. Proto je jeho gravitace slabší.
Za dlouhého měsíčního dne vystoupí teplota měsíčního povrchu až na 130°C, ale kvůli silnému záření teplota za měsíční noci klesne na –160 °C.

Jeho povrch je tvořen hlavně vulkanickými horninami pokrytými volnými úlomky a prachem.
Na Měsíci se nacházejí tmavší pláně - tzv. moře - a světlejší vrchoviny.
Pánve - se soustřednými prstenci vyvýšenin a krátery na jejich okraji - byly vytvořeny obrovskými dopady meteorů. Avšak lávová pole a skutečné krátery dokazují, že na Měsíci byly také sopky.

Dosud je Měsíc jediným nebeským tělesem kromě Země, kde člověk někdy položil nohu.

Vnitřní struktura Měsíce je podobná struktuře Země, je složena z kůry, pláště a jádra. Tloušťka pevné kůry je 20-60 km a je tvořena sopečnou horninou. Horní část pláště je rovněž pevná, pod ní se nachází částečně roztavená vrstva. Tloušťka pláště je 1200 km. Tloušťka vnějšího jádra je přibližně 300-350 km a skládá se z roztavených látek, zatímco vnitřní jádro je pevné a má průměr přibližně 150 km.

Související doplňky

Měsíční fáze

Během oběžné dráhy se viditelnost osvětlených částí Země neustále mění.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Mise Apollo 15 (Lunární vozítko)

Animace ukazuje dvoumístné Lunární vozítko používané v misi Apollo 15.

Přistání na Měsíci: 20.července 1969

Neil Armstrong, jeden ze členů posádky Apolla-11 byl první člověk, který vkročil na Měsíc.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Jupiter

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, má dva a půl krát větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích starověkého Východu.

Sputnik 1

Družice Sovětského svazu byla první umělá družice Země (v říjnu 1957)

Typy satelitů

Satelity na oběžné dráze kolem Země mohou být použity pro civilní a vojenské účely.

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt Slunce.

Radar (Zoltán Bay)

Maďarský vědec byl prvním člověkem, který odhalil radarové odrazy od Měsíce, v roce 1946.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Added to your cart.