Kyjonožci

Kyjonožci

Dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.

Biologie

Klíčová slova

pravěký tvor, fosilní, mořských škorpiónů, vyhynulý, eurypterid, Palaeozoic, Historie Země, geologické stáří, Cambrian období, perm období, břicho, chelicera, chitin vrstva, brnění, hlavohruď, krunýř, členovec, dravec, masožravý, zvíře, biologie

Související doplňky

Scénky

Kyjonožci

Kyjonožci byly dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.
Přestože se díky dlouhému ocasu a bodce na jeho konci podobaly štíři nebyly skutečnými štíry. Kyjonožci zařazujeme mezi klepítkatci a jsou příbuznými s pavoukovci.

Horní část hlavohrudě kyjonožců byla chráněna silným krunýřem. Několik párů předních nohou používali při přijímání potravy a na chození, zatímco poslední pár nohou byl přizpůsoben na plavání.
Podle objevených fosilií známe více než dvě stě druhů kyjonožců, z nichž nejběžnějším byl Eurypterus giganteus. Jeho větší exempláře dosahovali i 130 cm délku.
Podobnou délku dosahoval i Mixopterus kiaeri. Pro tento druh byly typické 2 páry obrovských kráčivých nohou, na kterých byly dlouhé ostny.
Megalograptus měl také obrovské kráčivé nohy, ale tato zvířata dosahovaly i 170 cm délku.
Jaekelopterus rhenaniae je největším kyjonožcem, který byl dosud objeven. Délka jeho těla dosahovala i 2,5 m a měl 40 cm dlouhá klepeta.

Plavání

Eurypterus giganteus

 • boční oči
 • jednoduché oči
 • hlavohruď
 • zadeček
 • bodec
 • ocas
 • krunýř
 • noha s plovacími blánami
 • kráčivé nohy
 • chelicera

Mixopterus kiaeri

 • boční oči
 • hlavohruď
 • zadeček
 • bodec
 • ocas
 • krunýř
 • noha s plovacími blánami
 • kráčivé nohy
 • chelicera

Megalograptus

 • boční oči
 • hlavohruď
 • zadeček
 • bodec
 • ocas
 • krunýř
 • noha s plovacími blánami
 • kráčivé nohy
 • chelicera

Jaekelopterus rhenaniae

 • boční oči
 • jednoduché oči
 • hlavohruď
 • zadeček
 • bodec
 • ocas
 • krunýř
 • noha s plovacími blánami
 • kráčivé nohy
 • chelicera

Porovnání

 • Eurypterus giganteus
 • Megalograptus
 • Jaekelopterus rhenaniae
 • Mixopterus kiaeri

Animace

 • boční oči
 • jednoduché oči
 • hlavohruď
 • zadeček
 • bodec
 • ocas
 • krunýř
 • noha s plovacími blánami
 • kráčivé nohy
 • chelicera

Vyprávění

Kyjonožci byly dravá zvířata, která byli vodními členovci žijícími v paleozoiku.
Přestože se díky dlouhému ocasu a bodce na jeho konci podobaly štíři nebyly skutečnými štíry. Kyjonožci zařazujeme mezi klepítkatci a jsou příbuznými s pavoukovci.

Horní část hlavohrudě kyjonožců byla chráněna silným krunýřem. Několik párů předních nohou používali při přijímání potravy a na chození, zatímco poslední pár nohou byl přizpůsoben na plavání.
Podle objevených fosilií známe více než dvě stě druhů kyjonožců, z nichž nejběžnějším byl Eurypterus giganteus. Jeho větší exempláře dosahovali i 130 cm délku.
Podobnou délku dosahoval i Mixopterus kiaeri. Pro tento druh byly typické 2 páry obrovských kráčivých nohou, na kterých byly dlouhé ostny.
Megalograptus měl také obrovské kráčivé nohy, ale tato zvířata dosahovaly i 170 cm délku.
Jaekelopterus rhenaniae je největším kyjonožcem, který byl dosud objeven. Délka jeho těla dosahovala i 2,5 m a měl 40 cm dlouhá klepeta.

Související doplňky

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Amoniti, podtřída čtyřžábrých hlavonožců.

Patřily do skupiny hlavonožců s vnější vápenatou schránkou. Jejich fosílie jsou důležité ukazatele.

Život v období permu

Tato 3D scénka vám představí flóru a faunu z poslední periody paleozoika.

Štír tlustorepý

Štír tlustorepý je jeden z nejnebezpečnějších štírů.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358-299 miliony lety).

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Ichthyosaurus

Je vyhynulý rod mořského plaza, podobný delfínům. Je příkladem konvergenční evoluce.

Ichthyostega

Praobojživelník, který vyhynul před 360 mil.let. Patří mezi první známé suchozemské čtvernožce

Tiktaalik

Přechodní forma mezi rybami a suchozemskými čtyřnohými obratlovci.

Apatosaurus

Býložravý dinosaurus s mohutnou stavbou těla a dlouhým krkem.

Deinonychus

Deinonychus, jehož jméno znamená "strašný dráp", byl masožravým dinosaurem z čeledi dromeosaurů.

Pteranodon longiceps

Prehistorický létající plaz podobný ptákům, avšak není mezi nimi přímé evoluční spojení.

Stegosaurus

Druh pravěkého ještěra, jehož kostěné pláty sloužily k termoregulaci.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Triceratops

Typ dinosaura z období svrchní křídy. Rozpoznat ho můžeme podle kostěného límce a třech rohů.

Added to your cart.