Kondenzátor

Kondenzátor

Kondenzátor elektrickou energii uskladňuje v podobě elektrického náboje.

Fyzika

Klíčová slova

kondenzátor, Napětí, účtovat, blesk, Vlak, Výzbroj, izolant, kapacita, elektrické pole, elektrický proud, Energie, střídavý proud, Proud, obvod, zdroj energie, izolator, stejnosměrný proud, electro, elektrický, elektroda, elektron, fyzika, integrovaný obvod, technika

Související doplňky

Deska plošných spojů

Umožňuje vyrábět mále obvody v velkých množstvích.

Alkalické baterie

V alkalických bateriích je elektrický proud generovaný pomocí elektrochemických reakcí.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči, kterými protéká elektrický proud.

Elektromotory

Elektromotory jsou přítomny v mnoha oblastech našeho každodenního života. Podívejme se na různé typy.

Generátor a elektromotor

Zatímco generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii, elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Laptop, periferie

K notebookům můžeme připojit různé periferní zařízení.

Magnetron

Magnetron, který vyrábí mikrovlny, je důležitou součástí mikrovlnné trouby.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Stolní počítač

Animace prezentuje strukturu stolního počítače a jeho nejdůležitější periferie.

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Blýskání

Blesk je elektrický výboj vznikající v atmosféře, který je doprovázen emisí světla a hřměním.

Added to your cart.