Komety

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Zeměpis

Klíčová slova

asteroid, meteor, kometa, Halley-üstökös, Halley, astronomie, Solární Systém, Oortův oblak, asteroidů, astronomický objekt, Kuiperův pás, kosmický výzkum, oběžná doba kolem Slunce, vesmír, fyzika, Slunce, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Sluneční soustava

 • kometa
 • Oortův oblak - Kulovitý „oblak“, který se nachází v nejkrajnějším pásmu sluneční soustavy. Tvoří ho několik miliard kometárních jader.
 • Kuiperův pás - Pás asteroidů, který se nachází za joviálními planetami sluneční soustavy.

Čas od času můžeme v naší sluneční soustavě pozorovat poutavé úkazy. Patří mezi ně i komety. Jsou to astronomické objekty, které můžeme sledovat i pouhým okem, ale na obloze se objevují pouze v určitých časových intervalech.

Kometa

 • hlava - Tvoří ji jádro a koma.
 • plynový ohon - Rovný, delší ohon, který je umístěn přesně v linii Slunce-kometa. Tvoří ho plyny.
 • prachový ohon - Zakřivený, kratší ohon. Tvoří ho prach, který z komy vytrhli plyny proudící do ohonu.
 • sluneční vítr

Komety se skládají z jádra, komy a ohonu. Komety tvoří nejstarší látky sluneční soustavy. Část látek pravěké mlhoviny sluneční soustavy se vymrštila do vnějších oblastí sluneční soustavy, kde byla teplota dostatečně nízká na to, aby zamrzlé plyny stmelily úlomky hornin a prachové částice. Jádro komet, které drží pohromadě zamrzlé uhlíkové sloučeniny a vodní led, má nepravidelný tvar a porézní kůru. Jádra komet proto často přirovnávají k špinavé sněhové kouli.

Když se kometa přiblíží ke Slunci, zamrzlé plyny jejího jádra začnou sublimovat, tedy nabývají plynné skupenství a strhávají s sebou drobné prachové částice. Z toho se vytvoří koma, atmosférická formace obklopující jádro.

Sluneční vítr unáší plynové a prachové částice pryč od Slunce, a tak vzniká ohon komety. Komety mají dva typy ohonů: rovný, delší, modravý ohon sestávající z plynů a zahnutý, kratší, nažloutlý ohon složený z prachových částic. Plynové částice plynového ohonu jsou v excitovaném stavu, a proto vyzařují světlo, zatímco prachové částice prachového ohonu odrážejí sluneční světlo, a proto jsou zářivé.

Dráhy

 • Kuiperův pás - Pás asteroidů, který se nachází za joviálními planetami sluneční soustavy.
 • krátkoperiodická kometa - Její oběžná rovina je podobná rovině symetrie sluneční soustavy, její oběžná doba je méně než 200 let, pocházejí z Kuiperova pásu.
 • dlouhoperiodická kometa - Její oběžná doba je delší než 200 let, může trvat i několik milionů let. Pocházejí z Oortova oblaku.
 • část oběžné dráhy poblíž Slunce

Komety obvykle pocházejí ze dvou vnějších oblastí sluneční soustavy, z Kuiperova pásu nebo Oortova oblaku. Jelikož jsou tyto oblasti z hlediska gravitace nestabilní, jakýkoliv rušivý vliv způsobí to, že jádro komety se vychýlí ze své oběžné dráhy a začne směřovat do vnitřní oblasti sluneční soustavy. Čím častěji se kometa vrátí do blízkosti Slunce, tím větší množství ztratí ze svého materiálu.

Na základě oběžných drah rozlišujeme dva typy komet: krátkoperiodické a dlouhoperiodické komety. Krátkoperiodické komety pocházejí z Kuiperova pásu a častěji se vracejí do vnitřní sluneční soustavy, tedy jejich oběžná doba nepřesáhne 200 let. Dlouhoperiodické komety putují do vnitřní sluneční soustavy z Oortova oblaku, jejich oběžná doba je více než 200 let a může dosahovat i několik milionů let.

Halleyova kometa

 • Slunce
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • Halleyova kometa - Její oběžná doba je cca. 75,3 let. Z naší Země jsme ji naposledy mohli pozorovat v roce 1986 a nejblíže se objeví v roce 2061. Pravděpodobně tato kometa byla zpozorována nejdříve.
 • část oběžné dráhy poblíž Slunce

Halleyova kometa je pravděpodobně první kometa, kterou zpozoroval člověk. Lze ji pozorovat i pouhým okem. Ze Země jsme ji naposledy mohli vidět v roce 1986 a vrátí se v roce 2061, takže její oběžná doba je přibližně 75 let. Je to krátkoperiodická kometa.

Když se objevila v roce 1986, zkoumalo ji několik kosmických sond. Podle získaných údajů jádro komety má rozměry 15x15x8 km, tvoří ho hlavně vodní led a pokrývá ho tmavá, tenká kůra.

Kometa Čurjumov-Gerasimenko

 • Slunce
 • Země
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • Kometa Čurjumov-Gerasimenko - Její momentální oběžná doba je 6,5 roku. Objevili ji v roce 1969. První kometa, na jejíž povrch dopravili přístroje.

Kometa Čurjumov-Gerasimenko pochází z Kuiperova pásu, ale její oběžnou dráhu zmenšila gravitace Jupiteru. V současnosti obíhá ve vnitřní sluneční soustavě, její oběžná doba je 6,5 roku.

Tvar jádra této komety připomíná gumovou kachnu: ve skutečnosti se skládá ze dvou, vzájemně spojených objektů, z nichž uniká velké množství vodní páry. Je to první kometa, na níž přistáli měřící přístroje.

Přitažlivost Jupiteru

 • Kometa Shoemaker-Levy - Objevili ji v roce 1993. V 70. letech 20. století ji pravděpodobně zachytila gravitační síla Jupiteru a tehdy začala kolem něho obíhat. Skládala se z několika částí: pravděpodobně v roce 1992 gravitační síla Jupiteru ji roztrhla na části. Části komety v červenci 1994 narazily do jižní hemisféry Jupiteru.

Hmotnost Jupiteru je dost velká na to, aby navedla komety přicházející z vnější sluneční soustavy na jinou oběžnou dráhu nebo je přitáhla do vlastního gravitačního pole, čímž chrání vnitřní planety před případnými srážkami s kometami. Jupiter zachytil například i Kometu Shoemaker-Levy. Tato kometa byla objevena v roce 1993. Gravitace Jupiteru ji pravděpodobně zachytila v sedmdesátých letech dvacátého století a od té doby obíhala okolo Jupitera. Skládala se z několika kusů: na kusy ji roztrhla pravděpodobně gravitace Jupiteru, když se v roce 1992 přiblížila k planetě. Kusy komety v červenci 1994 vrazili do jižní polokoule Jupitera.

Kometa, asteroid, meteoroid

 • kometa - Objekt, který tvoří prach a led. V blízkosti Slunce ji doprovází ohon.
 • asteroid - Astronomický objekt, jehož průměr přesahuje 1 km, ale nedosahuje rozměry planety.
 • meteoroid - Objekty ve vesmíru, které jsou menší než asteroidy. Pokud se srazí se Zemí, nazývají se meteority.
 • meteor - Světelný jev, který vzniká tehdy, když se meteoroid dostane do zemské atmosféry. Nazývá se také padající hvězdou.
 • meteorit - Kus meteoroidu, který vrazil do Země.

Mnozí nevědí, jaký je rozdíl mezi kometou, asteroidem a meteoroidem. Kometu charakterizuje ohon, který vzniká v blízkosti Slunce. Asteroidy podobných rozměrů nemají ohon. I jejich složení je rozdílné a závisí na místě jejich vzniku. Asteroidy vznikly nedaleko Slunce, zatímco komety se vytvořily daleko od Slunce.

Meteoroidy jsou menší než komety a asteroidy, ale větší než částice meziplanetárního prachu. V zemské atmosféře vstupují do vzájemného působení s částicemi vzduchu, a tak vzniká světelný úkaz, který nazýváme meteorem, resp. padající hvězdou. Pokud meteoroid neshoří zcela v atmosféře, dopadne na zemský povrch a nazývá se meteoritem.

Vyprávění

Čas od času můžeme v naší sluneční soustavě pozorovat poutavé úkazy. Patří mezi ně i komety. Jsou to astronomické objekty, které můžeme sledovat i pouhým okem, ale na obloze se objevují pouze v určitých časových intervalech.

Komety se skládají z jádra, komy a ohonu. Jádro komet, které drží pohromadě zamrzlé uhlíkové sloučeniny a vodní led, má nepravidelný tvar a porézní kůru. Jádra komet proto často přirovnávají k špinavé sněhové kouli.

Když se kometa přiblíží ke Slunci, zamrzlé plyny jejího jádra začnou sublimovat, tedynabývají plynné skupenství a strhávají s sebou drobné prachové částice. Z toho se vytvoří koma, atmosférická formace obklopující jádro.

Sluneční vítr unáší plynové a prachové částice pryč od Slunce, a tak vzniká ohon komety. Komety mají dva typy ohonů: rovný, delší, modravý ohon sestávající z plynů a zahnutý, kratší, nažloutlý ohon složený z prachových částic. Plynové částice plynového ohonu jsou v excitovaném stavu, a proto vyzařují světlo, zatímco prachové částice prachového ohonu odrážejí sluneční světlo, a proto jsou zářivé.

Na základě oběžných drah rozlišujeme dva typy komet: krátkoperiodické a dlouhoperiodické komety. Krátkoperiodické komety pocházejí z Kuiperova pásu a častěji se vracejí do vnitřní sluneční soustavy, tedy jejich oběžná doba nepřesáhne 200 let. Dlouhoperiodické komety putují do vnitřní sluneční soustavy z Oortova oblaku, jejich oběžná doba je více než 200 let a může dosahovat i několik milionů let.

Halleyova kometa je pravděpodobně první kometa, kterou zpozoroval člověk. Lze ji pozorovat i pouhým okem. Ze Země jsme ji naposledy mohli vidět v roce 1986 a vrátí se v roce 2061, takže její oběžná doba je přibližně 75 let. Je to krátkoperiodická kometa.

Když se objevila v roce 1986, zkoumalo ji několik kosmických sond. Podle získaných údajů jádro komety má rozměry 15x15x8 km, tvoří ho hlavně vodní led a pokrývá ho tmavá, tenká kůra.

Kometa Čurjumov-Gerasimenko pochází z Kuiperova pásu, ale její oběžnou dráhu zmenšila gravitace Jupiteru. V současnosti obíhá ve vnitřní sluneční soustavě, její oběžná doba je 6,5 roku.

Tvar jádra této komety připomíná gumovou kachnu: ve skutečnosti skládá ze dvou, vzájemně spojených objektů, z nichž uniká velké množství vodní páry. Je to první kometa, na níž přistáli měřící přístroje.

Hmotnost Jupiteru je dost velká na to, aby navedla komety přicházející z vnější sluneční soustavy na jinou oběžnou dráhu nebo je přitáhla do vlastního gravitačního pole, čímž chrání vnitřní planety před případnými srážkami s kometami. Jupiter zachytil například i Kometu Shoemaker-Levy. Ta se skládala se z několika kusů. Kusy komety v červenci 1994 vrazili do jižní polokoule Jupitera.

Mnozí nevědí, jaký je rozdíl mezi kometou, asteroidem a meteoroidem. Kometu charakterizuje ohon, který vzniká v blízkosti Slunce. Asteroidy podobných rozměrů nemají ohon. I jejich složení je rozdílné a závisí na místě jejich vzniku. Asteroidy vznikly nedaleko Slunce, zatímco komety se vytvořily daleko od Slunce.

Meteoroidy jsou menší než komety a asteroidy, ale větší než částice meziplanetárního prachu. V zemské atmosféře vstupují do vzájemného působení s částicemi vzduchu, a tak vzniká světelný úkaz, který nazýváme meteorem, resp. padající hvězdou. Pokud meteoroid neshoří zcela v atmosféře, dopadne na zemský povrch a nazývá se meteoritem.

Související doplňky

Život sluneční soustavy

Slunce a planety byly vytvořeny kondenzací oblaku plynu před asi 4,5 miliardami let.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Hvězdárna

Hvězdárny jsou často postaveny ve vysokých nadmořských výškách, aby se minimalizovaly vlivy atmosférické turbulence.

Jupiter

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, má dva a půl krát větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Added to your cart.