Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Dějepis

Klíčová slova

Knossos, palác, starověk, architektura, budova, struktura, historie, Kréta, Bronzová, Minojské civilizace, nástěnná malba, freska, reliéf, Minotaur, labyrint, Ariadne, Theseus, legenda, mýtus, Daedalus, Mínós, Sir Arthur John Evans, archeologie

Související doplňky

Otázky

 • Na kterém ostrově se nacházel\nknósský palác?
 • V blízkosti kterého dnešního města se nacházejí ruiny knósského paláce?
 • Z kterého období pochází\ntento stavební komplex?
 • Kdo odkryl tento palác?
 • Jaká stavba byla spojena s tímto palácem v mytologii (pravděpodobně\nv římském období)?
 • Kdo žil podle legendy v labyrintu?
 • Hlavu jakého zvířete měl\nnetvor žijící v labyrintu?
 • Kdo přemohl (podle mýtu)\nnetvora žijícího v labyrintu?
 • Který mytologický král dal postavit\npalác?
 • Kdo navrhl a postavil podle mytologie tento palác?
 • Přibližně jakou rozlohu měl\npalácový komplex?
 • Co bylo hlavním stavebním materiálem paláce?
 • Co bychom nemohli vidět ve starověkém paláci?
 • Kdy zažívala krétská civilizace\n svůj největší rozkvět?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nK zániku krétské civilizace\npřispěl i výbuch sopky.
 • Kteří dobyvatelé si podmanili\nkrétský stát?
 • Který z následujících termínů neoznačuje řecký kmen?
 • Co platí pro ostrov Kréta?
 • Co vyrobil podle legendy Daidalos, aby mohl uniknout z ostrova spolu se svým synem?
 • Jak se jmenoval Daidalův syn?
 • Co pomohlo Théseovi dostat se ven z labyrintu?

Scénky

Související doplňky

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Atreova pokladnice (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k jménu mýtického krále.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Archeologický průzkum, průzkum zemnice

Velké stavby v současnosti poskytují mnoho práce pro archeology.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Visegrág

Výstavba honosného paláce začala během panování krále Karla I. a dostala svou konečnou podobu během panování krále Matyáše Korvína.

Added to your cart.